Kunta-alan parhaat opinnäytetyöt palkittiin

Kuntaliitto on myöntänyt tunnustukset ja kunniamaininnat vuoden 2019 parhaille pro gradu -tutkielmille sekä ammattikorkeakoulutasoisille opinnäytetöille.

Parhaan pro gradu -työn tunnustuksen sai kauppatieteiden maisteri Nicolas Dolcen kiertotaloutta edistäviä toimia Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa tarkasteleva tutkielma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty, miten suurimmissa kaupungeissa ymmärretään ja edistetään kiertotaloutta.

Kunniamaininnat myönnettiin hallintotieteiden maisteri Hanna Pyhälälle tutkielmasta "Sekin kuuluu tilintarkastajalle: Kunnan tilintarkastajan rooli ja merkitys valtionapujen varmennusprosessissa.” sekä politices magister Axel Rambergille tutkielmasta ”Invånarinitiativ 2.0. En studie av det elektroniska invånarinitiativet i Finland samt dess utveckling under åren 2013-2018”.

Palkittu ylempi amk-tutkielma esimiesten henkisestä hyvinvoinnista organisaatiomuutoksissa

Tunnustuspalkinto parhaasta ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä myönnettiin Tytti Alholle yamk-opinnäytetyöstä ”Esimiesten henkinen hyvinvointi organisaatiomuutoksissa – Tutkimus Vaasan seudun julkisen sosiaali- ja terveysalan organisaatioista”. Tutkielmassa kartoitettiin julkisen sosiaali- ja terveysalan lähiesimiesten kokemaa henkistä hyvinvointia ja muutostilanteiden vaikutusta lähiesimiesten henkiseen hyvinvointiin.

Kunniamaininnan saivat Kirsi Happonen amk-opinnäytetyöstä”Liikelaitoskuntayhtymästä osakeyhtiöksi: Case Servica.” ja Miia Käyhkö yamk-opinnäytetyöstä ”Viestintästrategian avulla kohti suunnitelmallista viestintää: Savonlinnan kaupungin viestinnän kehittäminen”.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu –tasoisen opinnäytetyön. Tänä vuonna Suomen Kuntasäätiön 2 500 euron suuruinen tunnustuspalkinto myönnettiin parhaalle, vuonna 2019 valmistuneelle pro gradu -työlle, ja 2000 euron suuruinen tunnustuspalkinto ammattikorkeakoulusta valmistuneelle opinnäytetyölle. Lisäksi myönnettiin yhteensä neljä kunniamainintaa. Tunnustukset annettiin tutkielmille, joiden aihepiirit ovat kuntakentän kannalta ajankohtaisia ja tieteellisesti arvioiden ansiokkaita.

Palkitut opinnäytetyöt:

Kunniamaininnan saaneet opinnäytetyöt:

 

Lisätietoja Kuntaliiton gradupalkinto -aiheesta: www.kuntaliitto.fi/gradupalkinto

 

Lisätietoja Kuntaliitossa: tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista