Kuntakentällä kaivataan asiakaslähtöisyyttä haja-asutusseudun liikkumispalveluiden kehittämiseen

Klash-kuntainnovaatiokilpailun finalistiksi edennyt Kaikki Kyytiin -konsortio valmistelee parhaillaan kartoitusta haja-asutusseutujen liikkumispalvelujen uudenlaisesta yhdistelemisestä palvelujen kehittämiseksi. Kuntakentällä kartoituksesta toivotaan vastausta haja-asutusseuduilla jo valmiiksi pirstaloituneiden liikkumispalvelujen jäsentämiseen.  

Klash-kilpailun yhteistyökunnassa Janakkalassa tekeillä oleva kartoitus herättää kiinnostusta, mutta myös kartoituksen haasteet ovat hyvin tiedossa.

”Haja-asutusseutujen liikkumispalvelujen kehittäminen on iso urakka, jossa onnistuminen vaatii useiden tahojen saumatonta yhteispeliä”, pohtii Janakkalan elinvoimapäällikkö Ismo Holstila. ”Pelkkä kartoitus tai sen pohjalta laadittu innovaatio ei vielä riitä, sillä jonkun on myös käytettävä sitä arjessa”, Holstila jatkaa. 

Samoilla linjoilla Holstilan kanssa tässä asiassa on myös Hämeenlinnan seudun joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi. ”Liikkumistietojen syöttäminen mihin tahansa järjestelmään vaatii työtunteja. Mitä enemmän vastuu järjestelmän käytöstä laajenee, sitä useamman on myös opiskeltava järjestelmän käyttäminen”, Venesjärvi kertoo. ”Tätä opiskelua varten kunnassa ei välttämättä ole resursseja eikä yksittäisenkään ihmisen palkkaaminen tehtävän hoitamiseen ole välttämättä taloudellisesti mahdollista.” 

Liikkumispalvelujen kehittämistyössä kohtaavat siis teknologisten haasteiden lisäksi muun muassa taloudelliset haasteet. Osa kunnan palveluista tulee toki järjestää lakisääteisesti, mutta tällainen ”minimitason” palveluaste ei Holstilan mielestä tee kunnasta houkuttelevaa.

”Kokemus tylystä kunnasta on hankala kuntalaiselle”, Holstila kertoo. ”Vaikka lakisääteiset kyydit kuten koulukuljetukset saataisiinkin järjestettyä, on esimerkiksi päivätoimintaan ja peseytymisen mahdollistaviin saunavuoroihin kuljettavat kyydit tärkeä osa niitä kaipaavien kuntalaisten mielenterveyden tukemista.” 

Uusien ratkaisujen hyödyntämisessä tärkeää on huomata myös niin sanotun ”loppukäyttäjän” merkitys. Loppukäyttäjä on tässä tapauksessa kuntalainen, joka toivoo kyytiä itselleen. Kuntalaisten joukkoon mahtuu eri-ikäisiä ja monenlaisissa eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

”Osa kuntalaisista ei osaa tai pysty käyttämään digisovellusta kyytinsä tilaamisessa”, Holstila tarkentaa. ”Tällaisissa tapauksessa puhelinsoitto ”kyytikeskukseen” eli kuntaan on vastannut tähän mennessä kuntalaisen tarpeeseen paremmin kuin uusi teknologinen ratkaisu. 

Miksei nyt käytössä olevia kuljetuspalveluja sitten voisi pitää ennallaan? Tämä on kysymys, johon vastausta voi hakea ensimmäisenä kuntien säästötoimenpiteistä. Liikkumispalvelujen kustannuksia on pyrittävä laskemaan - mutta mahdollisimman vähän kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien ja hyvinvoinnin kustannuksella.

”Kehitystyön onnistumisen elementteinä näen muun muassa sen, millä tavoin hahmotamme liikkumispalvelujen toimintakenttää ja hyödynnämme sen järjestämisessä tarvittavaa dataa. Ihan konkreettinen kehitysehdotus taas tulee mieleen esimerkiksi koulujen lukukausisuunnittelun yhteensovittamisessa kuljetuspalvelujen kanssa sekä kuljetuspalveluja tarjoavien tahojen sopimusten ketjuttamisessa”, Holstila listaa.  

Mikä sitten tekee onnistuneen liikkumispalvelun? ”Se, että palvelu toimii tarkoituksenmukaisella tavalla eli esimerkiksi silloin, kun lapsi pääsee kouluun ja koulusta kotiin ilman, että hän jää kyydistä pois ja silloin, kun sairastunut pääsee leikkaukseen ilman, että myöhästyy leikkausvuorostaan”, Holstila vastaa. ”Tai kun ikäihminen saa tilaamansa kyydin mukana tarvitsemansa lääkkeet.” 

Klash-innovaatiokilpailussa valmistuva haja-asutusseutujen liikkumispalveluja koskeva kartoitus julkistetaan kuntakentän käyttöön 21.1.2021 pidettävässä webinaarissa.  

Klash on Kuntaliiton toteuttama valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia.

Lisätietoja:;www.klash.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.