Kuntalaiset tyytyväisiä kuntien toimintaan koronatilanteessa

kunnat

Lähes kaksi kolmososaa kuntalaisista on tyytyväisiä koronatilanteen hoitoon omassa kunnassa. Eniten tyytyväisiä oltiin koronatilanteen hoitoon yleisesti (65 %) sekä tilannetta koskevaan viestintään (59 %). Yli puolet olivat tyytyväisiä myös asukkaiden turvallisuuden varmistamiseen sekä tiedonsaantiin liittyen kunnallisiin palveluihin (49 %).

Tiedot ovat ennakkotuloksia Kuntaliiton kyselystä, jolla selvitetään kuntalaisten suhtautumista omaan kuntaan ja sen palveluihin.

Kyselyyn vastanneista useampi kuin joka neljäs ei ilmaissut selvää kantaa koronatilanteen hoitoon. Tyytymättömien osuus oli puolestaan alle 10 prosenttia.

- Keväällä puhjennut koronaepidemia haastoi keväällä kunnat ja niiden toiminnan ennennäkemättömällä tavalla ja nopeudella. Tulokset osoittavat kuitenkin, että kunnat ovat onnistuneet kuntalaisten silmissä kiitettävän hyvin koronatilanteen hoidossa. Tyytyväisyys kunnan toimintaan näkyi kaikenikäisten kuntalaisten vastauksissa, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Koronatilanteen hoito onnistunut kaikenkokoisissa kunnissa

Kaikenkokoisissa kunnissa selvä enemmistö kuntalaisista on tyytyväisiä koronatilanteen hoitoon. Tyytyväisten osuus vaihtelee alle 5 000 asukkaan kuntien 57 prosentista 5 000–10 000 asukkaan kuntien 68 prosenttiin.

Neutraalisti koronatilanteen hoitoon suhtautuvien osuudet ovat suurimmillaan pienimmissä (34 %) ja suurimmissa kunnissa (30 %).

Tulokset perustuvat käynnissä olevan kuntalaistutkimuksen ensimmäisiin ennakkotietoihin. Tutkimuksen kohdejoukkona on runsaat 30 000 kuntalaista 43 kunnassa eri puolilla Suomea. Ennakkotiedot kattavat noin 5 000 kuntalaisen vastaukset. Tiedonkeruu alkoi toukokuussa ja päättyy kesäkuun lopussa. Ensimmäisiä lopullisia tuloksia on odotettavissa syyskuusta alkaen.

Lisätietoja:

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

Lisätietoja Kuntalaistutkimuksesta 2020: www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista