Kuntaliiton erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kultainen ansioristi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen ja AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu luovuttivat Kuntaliiton, Sivistan ja AMKE ry:n yhteisessä tapahtumassa Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle kultaisen ansioristin ammatillisen koulutuksen hyväksi tehdystä työstä.

- Kuntien näkökulmasta ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli elinvoiman edistämisessä ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Tämän vuoksi Kuntaliitto on pitänyt tärkeänä ammatillisen koulutuksen edunvalvontaa ja kehittämistyötä. Tässä työssä erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela on onnistunut erinomaisesti. Olen iloinen ja ylpeä hänelle myönnetystä huomionosoituksesta, sanoo johtaja Terhi Päivärinta.

Ammatillinen koulutus on ollut vuosikymmenten aikana koulutuspoliittinen tienraivaaja. Tällä hetkellä suurimpia uudistuksia ovat oppivelvollisuuden laajentaminen ja työmarkkinoilla olevan väestön jatkuvan oppimisen kehittäminen. Julkisuudessa ja päättäjien keskuudessa ammatillinen koulutus mielletään usein vain nuorten koulutusmuodoksi, vaikka opiskelijoista suurin osa on kuitenkin työmarkkinoilla olevia aikuisia.

- Arvostan suuresti saamaani huomionosoitusta. 30 vuoden työ ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä on ollut mielenkiintoista ja haasteellista. Toivoisinkin, että ammatillisen koulutuksen koko kuva piirtyisi selkeämmin julkisuuteen.  Sillä on keskeinen rooli niin nuorten perusopetuksen päättävien kuin työmarkkinalla olevienkin osaamisen kehittämisessä, toteaa Kallio-Savela.

Tagit