Kuntaliiton hallituksen kokousyhteenveto 25.6.2020

Kuntaliiton hallitus kokoontui Teams-etäkokouksessa 25.6.2020.

Hallitus hyväksyi Kuntaliiton kansainvälisen toiminnan ja EU-toiminnan tavoitteet vuosille 2020-2030. Toiminnan teemat ovat kestävä kehitys, digitalisaatio sekä proaktiivisuus ja uudet toimintatavat. Tavoitetyön tarkoituksena on ollut tuoda kuntien ääni paremmin kuuluviin heti valmistelun alussa ja täydentää tältä osin nykyistä toimintaa. Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu, aikataulutus ja vastuunjako toteutetaan syksyllä 2020 yhteistyössä Kuntaliiton yksiköiden ja kuntaverkostojen kanssa. Jatkossa tavoitteet tarkastetaan vuosittain ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Hallituksen jäsenet keskustelivat ajankohtaiskatsauksen pohjalta sote-uudistuksesta ja luonnoksen lausuntokierroksesta, liittyen mm. järjestämisvastuuseen, palveluiden hankkimiseen yksityisiltä palveluntuottajilta, rahoitukseen ja uudistuksen vaikutuksiin kuntatalouteen, toimitilaratkaisuihin ja siirtyvän omaisuuden kompensaatioon. Kuntaliitto valmistautuu lausuntokierrokseen tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa ja julkaisee oman lausuntoluonnoksen kuntien näkemysten pohjalta syyskuun alussa.

Kokouksessa keskusteltiin myös kuntataloudesta, koronavirusepidemian talousvaikutuksista ja lisätalousarvion kuntatalouden tukipaketista.

Seuraava Kuntaliiton hallituksen kokous pidetään 27.8.2020.

Tagit