Kuntaliiton käynnistämässä projektissa etsitään sote-kuntayhtymien omistajaohjauksen hyviä käytäntöjä

Kuntaliiton maaliskuussa käynnistämän projektin tavoitteena on tukea kuntayhtymien omistajaohjauksen kehittämistä ennen sote-vastuiden siirtymistä hallituksen valmistelemille maakunnille. Tarve toimenpiteille nousi voimakkaasti esiin Kuntaliiton marras-joulukuussa 2019 toteuttamassa kuntapulssikyselyssä, jossa yli puolet vastanneista kuntien johdon edustajista toivoi Kuntaliitolta tukea kuntayhtymien omistajaohjauksen kehittämiseksi. Erityisesti laajojen sote-kuntayhtymien osalta omistajaohjauksen toimivuudessa, talouden ja toiminnan tavoitteiden yhteensovittamisessa ja jäsenkuntien välisen yhteisen tahtotilan muodostamisessa on usein noussut esiin ongelmia. Projektissa pyritäänkin löytämään tunnistettuihin haasteisiin vastaavia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä jo toimivista kuntayhtymistä.

Projektissa tarkastellaan sote-kuntayhtymiin kohdistuvan omistajaohjauksen erilaisia malleja, talouden ohjausta, lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä. Projekti koostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta: perussopimuksien sisältöanalyysistä, kyselystä sekä haastattelututkimuksesta. Haastattelututkimus kohdistetaan viiteen kuntayhtymään joiden osalta omistajaohjauksen kokemuksia kartoitetaan sekä kuntien että kuntayhtymien viranhaltijoita ja luottamushenkilöiltä

Projektin tulokset julkaistaan syyskuussa 2020 ja työn välituloksia on tarkoitus käsitellä Kuntaliiton jäsenkuntaverkostojen kanssa jo projektin aikana.

Tagit
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
  • Kuntajohtaminen
  • strateginen johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
Karri Vainio

Etunimi
Karri
Sukunimi
Vainio
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2374
Kännykkä
+358 50 387 1620
Vastuualueet
  • Sote-rakenneuudistus
  • Sähköinen tiedonhallinta ja tietojärjestelmäratkaisut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili