Kuntaliiton organisaatio uudistuu 1.1.2021

Kuntaliitossa on läpikäyty syksyllä 2021 organisaatiouudistus sekä Kuntaliitto ry:tä ja Kuntaliitto Palvelut Oy:tä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Uudistusten tuloksena Kuntaliitossa otetaan käyttöön uusi organisaatio vuoden 2021 alusta lähtien.

Kuntaliiton toiminta organisoituu seitsemään yksikköön sekä toimitusjohtajan esikuntatoimintoihin. Toimitusjohtaja Minna Karhunen ja varatoimitusjohtajat Timo Reina ja Hanna Tainio jatkavat entisissä tehtävissään. 

Elinvoima ja talous -yksikkö, johtajana Jarkko Huovinen

 • Kuntatalousasiat
 • Elinkeinot ja työllisyys
 • Aluekehittäminen
 • Maahanmuutto ja kotouttaminen

Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, johtajana Miira Riipinen

 • Maankäyttö, asuminen ja liikenne
 • Pelastustoimi
 • Kuntatekniikka
 • Ympäristöasiat
 • Turvallisuus ja varautuminen

Lakiyksikkö, johtajana Juha Myllymäki

 • Hallintolakiasiat
 • Yksityisoikeudelliset asiat
 • Hankintalakiasiat
 • Eri toimialojen lakiasiat

Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö, johtajana Terhi Päivärinta

 • Opetusasiat
 • Varhaiskasvatusasiat
 • Kulttuuri-, liikunta-  ja nuorisoasiat
 • Hyvinvointiasiat
 • Sosiaalinen kestävyys

Sote-yksikkö, johtajana Tarja Myllärinen

 • Sosiaali- ja terveysasiat

Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ulf Stenman

 • Ruotsinkieliset asiat
 • Kielenkääntäjät

Strategiayksikkö, johtajana Markus Pauni

 • Demokratia, johtaminen ja kestävä kehitys
 • Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
 • Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
 • Ennakointi ja TKI-toiminnan koordinaatio
 • Kuntaliiton strategia ja uudistuminen

Johdon esikuntayksiköitä ovat Asiakkuudet, verkostot ja kansainväliset asiat -yksikkö, jota johtaa José Valanta, Viestintäyksikkö, jota johtaa Miia Välikorpi, Talous, hallinto, tietohallinto ja tukipalvelut -yksikkö, jota johtaa Elina Liippola sekä HR-yksikkö, jota johtaa Hannele Lindfors.

Kuntaliitto haluaa strategiansa mukaisesti olla vaikuttava kumppani kunnille. Vahvistaakseen yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja kumppaanuuksiaan Kuntaliitto uudistaa toimintamallejaan ja organisaatiorakenteitaan.

Kuntaliiton uusi toimintamalli perustuu Kuntaliiton, kuntien ja sidostyhmien osaamisten uudenlaiseen yhdistämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja ratkaisujen hakemiseen ilmiölähtöisesti.

Uudella organisaatiorakenteella selkeytetään ja yhdenmukaistetaan Kuntaliiton organisoitumista ja johtamista. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä resurssien joustavaa käyttöä sekä vahvistaa asiakkuus- ja verkostotyötä, jotta liitto voi vastata yhä paremmin eriytyvien kuntien tarpeisiin.