Kuntaliiton visuaalinen ilme uudistunut

Kuntaliitto on avannut uuden vuosikymmenen uudistamalla visuaalisen ilmeensä. Tuore ilme kuvastaa Kuntaliittoa, joka on moni-ilmeisempi, tulevaisuususkovaisempi, rohkeampi ja kokeilevampi.

Ennen kaikkea uudella ilmeellä halutaan korostaa, että Kuntaliitto on lähellä arkea, joka kunnissa luodaan. Uudistuminen ei ole aina helppoa, mutta yhdessä me pystymme siihen.

Visuaalinen ilme näkyy sekä Kuntaliiton verkkosivuilla että kaikissa muissa kanavissa ja materiaaleissa.

Tagit