Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö kokeilevat uudenlaista yhteistyömuotoa kunta-valtio haasteiden ratkaisemisessa

Monet kansalaisille ja yrityksille tärkeät palvelut tuotetaan useiden viranomaisten yhteistyössä. Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö kumppaneineen haluavat edistää valtio-kunta-rajapintoja ylittävien palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta. 

Uudenlaista yhteistyötä kokeillaan vuoden 2020 aikana toteuttamalla neljän työpajan sarjan, jossa ratkotaan kunta-valtio -yhteistyöhön ja digitalisaatioon liittyviä konkreettisia haasteita. Työpajatyöskentely ohjaa arvioimaan haasteita kokonaisuutena ja hakemaan toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, jotka huomioivat laajasti eri osapuolten tarpeita. 

Viisi haastetta - monta ratkaisua?   

Työpajoihin on valikoitunut viisi erilaista haastetta, joita yhdistää tarve toiminnan digitalisoimiseen, toimintatapojen, prosessin tai tiedonkulun sujuvoittamiseen erityisesti kunta-valtio rajat ylittäen. Työpajojen haasteita on etsitty yhteistyössä Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön sekä eri hallinnonalojen kanssa ja ne koskevat useita eri teemoja. Haastetiimien teemat ovat:   

  • Kunta-KELA yhteistyö, asiakasmaksutiedot ja toimeentulotuki   
  • Yhteiset ympäristönsuojelun sähköiset palvelut ja työkalut julkisessa hallinnossa  
  • Ulkomaalaisen yrityksen perustamisen ja työntekijän palveluntarjonta  
  • Läheisen kuolema ja vainajaan liittyvä asiointi 
  • Valtion ja kunnan yhteistilojen järjestelmät ja laitteet   

Työskentelyn tuloksena voi syntyä esimerkiksi ehdotuksia lainsäädäntöön tai yhteisiksi kehittämishankkeiksi tai mitä tahansa, mitä tunnistetaan mahdolliseksi tehdä nykyisten toimintamallien kehittämiseksi.   

Työpajasarjan kick-off toteutetaan toukokuussa virtuaalisesti ja loput kolme työpajaa kesälomien jälkeen elo-syyskuussa. Haasteita ratkomaan kutsutaan tiimejä, joissa henkilöt edustavat eri näkökulmia kuhunkin haasteeseen. Lisäksi työpajojen aikana hankitaan tarvittavaa lisäymmärrystä esimerkiksi palveluiden käyttäjistä tai asiakkaista. Haastetiimien tukena on palvelumuotoiluosaamista yhteistyökumppanin taholta.  Elo-syyskuun työpajat pidetään Työ 2.0 Labissä, joka on uusi yhteiskehittämisen ja yhdessä oppimisen ympäristö Yliopistonkadulla. 

Työpajasarja on itsessään kokeilu ja osa julkisen hallinnon strategiatyötä  

Tämä ”Kunta-valtio Jalostamo” -työpajasarja on ensimmäinen laatuaan. Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö arvioivat yhteistyökumppaneiden tuella kokeilun onnistumista ja sitä, voisiko tällainen työskentelymuoto olla myös tulevaisuudessa hyödyllinen toimintamalli kunta-valtio haasteiden ratkaisemisessa käytännönläheisellä tavalla. Samalla tunnistetaan yhteyksiä prosessien yhteiskehittämiseen ja vuoropuheluun. Kokeilu on osa julkisen hallinnon strategiatyötä, jossa puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja varapuheenjohtajan Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. 

Jotta suomalainen julkinen hallinto pystyy vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, tarvitaan julkiselle hallinnolle ja palveluille yhteinen strategia. Kohti 2020-luvun kansalaislähtöistä julkista hallintoa -strategiahankkeessa valmistellaan periaatteita julkisen hallinnon ja palvelujen uudistamiselle.   

Yhteistyössä ja haastetiimeissä ovat mukana myös Digi- ja väestötietovirasto, Verohallinto, ympäristöministeriö, Kela sekä useita kuntia ja muita yhteisöjä ja viranomaisia.   

Lisätietoja

Lisätietoa yhteistyöstä antaa Kuntaliitossa kehittämispäällikkö Elisa Kettunen (etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi) ja valtiovarainministeriössä kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen (etunimi.sukunimi@vm.fi ).  

Julkisen hallinnon strategiatyöstä antaa lisätietoja erityisasiantuntija Eeva Kaunismaa (etunimi.sukunimi@vm.fi) ja DVV:ssä ryhmäpäällikkö Sirpa Fourastie (etunimi.sukunimi@dvv.fi)

Tagit