Kuntaliitto kartoittaa kuntien varautumistoimet ilmastonmuutokseen

Kuntaliiton viime viikolla avaamassa kyselyssä selvitetään, millaisia toimenpiteitä kunnissa on toteutettu tai suunniteltu ilmastonmuutoksen ennakoituihin vaikutuksiin varautumiseksi. Lisäksi kyselyn avulla kerätään tietoa myös siitä, millaisille tukitoimenpiteille kuntien varautumistyön kehittämisessä olisi eniten tarvetta.

Kysely toteutetaan osana Huoltovarmuuskeskuksen ja Kuntaliiton toteuttamaa Ilmastonmuutokseen varautuminen kunnissa -hanketta. Syyskuun loppuun saakka kestävässä hankkeessa tuotetaan myös käytännönläheinen opas kuntien varautumistyön kehittämisen tueksi. Oppaan suunnittelussa hyödynnetään kyselyaineiston ohella täydentäviä haastatteluja sekä pohjoismaisiin käytäntöihin liittyvää vertailutietoa.

Ilmastonmuutokseen varautumista koskeva kysely on lähetetty kuntien teknisen, ympäristötoimen ja ympäristöterveydenhuollon toimialoille sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle. Muiden toimialojen osalta tietoa kerätään puhelinhaastatteluin. Kyselyn tuloksista julkaistaan koosteraportti syyskuun lopussa. 

Lisätietoja:

Mika Määttä, asiantuntija, Ilmastonmuutokseen varautuminen kunnissa -hanke, Kuntaliitto p. 050 - 597 5254

 

Tagit