Kuntaliitto, Paikallisliikenneliitto ja Linja-autoliitto: kaupunkiseutujen joukkoliikenne tarvitsee valtion tukea

Kuntaliitto on yhteistyössä Paikallisliikenneliiton sekä Linja-autoliiton kanssa toimittanut liikenne- ja viestintäministeri Harakalle sekä kuntaministeri Paaterolle kirjeen kaupunkijoukkoliikenteen tilannetta koskien. Kirjeessä vedotaan ministereihin joukkoliikenteen tuen puolesta: kaupunkiseutujen joukkoliikenne tarvitsee valtion apua selvitäkseen lipputulotappioista.

Kaupunkiseudut vastaavat pääosasta joukkoliikennepalvelujen rahoitusta; joukkoliikennepalveluja ostetaan vuosittain noin 700 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitus suurten kaupunkiseutujen palveluille on noin 2 % ja keskisuurille noin 11 % liikennöintikustannuksista. 

Koronatilanteen vaikutukset kysyntään ja lipputuloihin ovat hyvin merkittäviä. Kaupunkijoukkoliikenteessä joukkoliikenneviranomaisten tulonmenetykset lipputulovähenemän vuoksi ovat pelkästään maalis-toukokuun aikana noin 77 miljoonaa. Matkustusta keskisuurissa ja isoissa kaupungeissa on noin 20-25 % tavanomaiseen tilanteeseen verrattuna. Uhkana on, että talouden kriisiytyminen johtaa joukkoliikenteen säästötarpeeseen ja siten pitempiaikaisiin palvelun supistustoimiin tai tarpeeseen nostaa lipunhintoja seuraavilla aikataulukausilla. Tällä olisi kielteinen vaikutus kaupunkien elinvoimaan, kestävään kaupunkiliikkumiseen ja myös joukkoliikenneyritysten liiketoimintamahdollisuuksiin kaupungeissa.

Yhteisenä tavoitteena tulisi olla korona-ajan jälkeen paluu takaisin joukkoliikenteen hyvälle kasvu-uralle ja kestävän liikennejärjestelmän edelleen rakentamiseen.

Kirje on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta liitteestä.

Tags