Kuntaliitto selvittää kuntapäättäjien näkemyksiä ilmastonmuutoksesta

Kuntaliitto on avannut kyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa kuntapäättäjien näkemyksiä ilmastonmuutoksesta. Kyselyllä selvitetään muun muassa näkemyksiä kunnan ilmastotoimista, tiedonhankinnasta ja poliittisesta päätöksenteosta, ilmastotietoudesta ja -asenteista.

Kysely on osa e2 Tutkimuksen ja Vaasan yliopiston Ilmassa ristivetoa -tutkimushanketta, jossa analysoidaan myös yritysjohtajien ja kansalaisten ilmastoasenteita. Hankkeen konsortiossa ovat mukana Kuntaliitto, Energiateollisuus, STTK, MTK, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kysely on lähetetty kuntien ja kaupunkien johtajille sekä kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajille. Kyselyn tulokset julkistetaan toukokuussa.  

Lisätietoja:

Pauliina Jalonen, ilmastoasiantuntija, Kuntaliitto, p. 050 501 8602

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto, p. 050 337 5634

 

Lisätietoja hankkeesta:

https://e2.fi/article/253

https://www.univaasa.fi/fi/sites/innolab/research/projects/ilmassaristivetoa/ 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista