Kuntaliitto valmistautuu sote-uudistuksen lausuntokierrokseen tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa

Marinin hallituksen sote-ministerityöryhmä kertoi sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen poliittisista linjauksista tiedotustilaisuudessaan perjantaina 5.6. Rakenneuudistuksen lakiluonnosten on tarkoitus tulla lausuntokierrokselle vielä kesäkuun aikana.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että uudistuksen valmistelu on edennyt koronatilanteesta huolimatta ja kunnissa päästään viimein huolellisesti tutustumaan lakiluonnosten yksityiskohtiin ja vaikutuksiin.  Erityisesti kuntien näkökulmasta huomiota on kiinnitettävä rahoitusta koskeviin kysymyksiin ja niiden vaikutuksiin kuntien ja kuntatalouden näkökulmasta. Myös koronaepidemian vaikutukset tulee huolellisesti arvioida.

Tulevalla lausuntokierroksella Kuntaliitto työstää lausuntoa tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa yhdessä kuntien kanssa. Lakiluonnosten keskeisiä kysymyksiä tullaan käsittelemään eri kuntaverkostoissa alkusyksyn aikana. Kuntaliiton tavoitteena on sekä tukea kuntia niiden omien lausuntojen valmistelussa että hyödyntää kuntaverkostojen kautta saatuja näkemyksiä liiton oman lausunnon valmistelussa.

- Kunnat ovat olleet lähes kokonaan sivussa tähänastisesta valmistelusta, mistä johtuen myös lausuntokierroksen merkitys korostuu ja kuntien näkemysten huomiointi muodostuu entistäkin tärkeämmäksi. Haluamme käydä kattavasti vuoropuhelua ehdotuksista ja niiden vaikutuksista eri kokoisten kuntien kanssa osana lausuntoprosessia, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista