Kuntaliitto vastaa kuntien digihaasteisiin kutsumalla asiantuntijat ratkomaan haasteita yhdessä

Kuntaliitto järjestää kuntien asiantuntijoille ja yhteistyökumppaneille 6.3.2020 digiratkaisupäivän, jossa on tarkoitus etsiä digihaasteisiin kestäviä ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Tavoitteena on kannustaa kuntia kasvavaan digikyvykkyyteen, joka mahdollistuu tiedon lisäämisen, yhteistyön ja uudenlaisien, digitalisaatiota tukevien rahoitusmallien avulla.

Työpajamuotoisesti toteutettavassa ratkaisupäivässä työstetään erityisesti yhteentoimivuuden edistämistä, digitalisaatiota asiakaslähtöisessä kunnassa, työn murrosta sekä kuntien digitalisoitumisen rahoitusta, kohdentamista ja yhteistyötä.

Ratkaisupäivä on osa Kuntaliiton laajempaa työtä kuntien toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Digiratkaisupäivässä esiin tulleita ideoita ja toimenpiteitä Kuntaliitto kehittää eteenpäin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tagit
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Vastuualueet
  • Uudet kestävät kunnat -viestintä
  • yhteiset digiratkaisut -verkosto
  • kuntien digikehittämisen viestintä
  • Digiä kuntatyössä -projekti