Kuntaliitto vastaa kuntien digihaasteisiin kutsumalla asiantuntijat ratkomaan haasteita yhdessä

Kuntaliitto järjestää kuntien asiantuntijoille ja yhteistyökumppaneille 6.3.2020 digiratkaisupäivän, jossa on tarkoitus etsiä digihaasteisiin kestäviä ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Tavoitteena on kannustaa kuntia kasvavaan digikyvykkyyteen, joka mahdollistuu tiedon lisäämisen, yhteistyön ja uudenlaisien, digitalisaatiota tukevien rahoitusmallien avulla.

Työpajamuotoisesti toteutettavassa ratkaisupäivässä työstetään erityisesti yhteentoimivuuden edistämistä, digitalisaatiota asiakaslähtöisessä kunnassa, työn murrosta sekä kuntien digitalisoitumisen rahoitusta, kohdentamista ja yhteistyötä.

Ratkaisupäivä on osa Kuntaliiton laajempaa työtä kuntien toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Digiratkaisupäivässä esiin tulleita ideoita ja toimenpiteitä Kuntaliitto kehittää eteenpäin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tagit