Kuntiin uusittu kriisiviestintäopas

Kuntaliitto on julkaissut uuden kuntien kriisiviestintäoppaan, joka on tehty yleisesti kaikkien erityistilanteiden varalle. Opas tarjoaa pohjatietoa kuntien ja kuntataustaisten yhteisöjen omille ohjeille, jotka perustuvat paikallisiin oloihin ja konkreettisiin uhkakuviin. Erilaisten yllättävien ja pienienkin poikkeavien tilanteiden varalle on hyvä tehdä tiivis muistilista tarvittavista viestintätoimista. Tällainen lista pitää olla kaikkien esimiesten ja viestintävastaavien käsissä.

Kuntaliiton oppaassa on linkkejä valtion ja yksittäisten kuntien kriisiviestintäohjeisiin. Siinä on myös hyödynnetty alueellisen kriisiviestinnän suunnittelua, jota tehtiin sisäministeriön johdolla vuonna 2019.

Koronaepidemia on jouduttanut kuntien kriisiviestintäoppaan julkaisemista. Mukana on tiivis huoneentaulu ajankohtaiseen tilanteeseen verkkoviestinnän avuksi epidemian aikana.

Kuntaopasta täydennetään vuoden 2020 kokemusten pohjalta. Tuoreimpaan versioon pääset tutustumaan tästä. Valmis opas tulee saataville Kuntaliiton verkkokauppaan

Tagit