Kysely koronaviruskriisin jälkihoidosta kunnissa

Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmisteluryhmän tekemään toukokuun loppuun mennessä suunnitelman koronakriisin jälkihoitoa koskevista toimenpiteistä ja niiden valmistelusta. Valmisteluryhmä on lähestynyt myös Suomen Kuntaliittoa ja pyytänyt apua saadakseen valmistelun tueksi eri kokoisten kuntien näkemyksiä ja toiveita kriisin jälkihoidon osalta. Kuntien näkemyksiä tarvitaan tukemaan valmisteluryhmän työtä, jota käsitellään valtioneuvostossa ensimmäisen kerran jo maanantaina 4.5.2020.

Kuntaliitto on ryhtynyt toimenpiteisiin avunpyynnön saatuaan ja kokoaa nyt yhdessä kuntien kanssa parhaan mahdollisen näkemyksen niistä toimenpiteistä ja niiden vaiheistuksesta, joilla koronaviruskriisin jälkihoito ja Suomen jälleenrakennuksen suunnittelu voitaisiin toteuttaa mahdollisimman järkevästi.

Kartoitamme tilannetta sähköisen kyselyn avulla, joka on lähetetty kuntiin tänään.  Kyselyn tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa. Kyselyn linkkiä ei jaeta tämän uutisen yhteydessä, koska tavoitteena on, että saamme per kunta vain yhden vastauksen tähän nopealla aikataululla tehtävään kyselyyn.

Tämän uutisen oheismateriaalina on nähtävissä kuntiin lähetetyn kyselyn aineisto sekä Kuntaliiton koostamat tuki- ja tausta-aineistot.

 

Tags