Lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen liittyvä valtionavustushaku on käynnissä

Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kehittämistyöhön ja valmisteluun Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen yhteistyönä vuosina 2020-2022. Haku kehittämistoiminnan valtionavustuksiin on parhaillaan meneillään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Nyt jaossa on valtionavustuksia, joilla kehitetään perhekeskuksia ja varhaista tukea arjessa sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita ja hakuaika päättyy 31.3.

LAPE jatkotyössä painotetaan hyvää arkea monen toimijan yhteistyöllä ja toimivilla yhteistyörakenteilla. Varhaista tukea ja hoidon saatavuutta vahvistetaan erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat asiasta tiedotteen 20.1.2020.

Kehittämistoiminnan onnistumisen ja valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on yhteistyö sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen (SISOTE) kesken. Tämän johdosta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman puitteissa laaditut avustushakemukset tulee lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta valmistella yhdessä alueen sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen edustajien kesken. Valmistelu voi tapahtua esimerkiksi maakunnallisen LAPE-yhteistyöryhmän tai SISOTE-verkoston puitteissa. Jos olemassa olevaa verkostoa ei maakunnassa ole käytettävissä, tulee huolehtia siitä, että valtionavustuksen yhteinen SISOTE-valmistelu toteutetaan muulla tavoin.

Kuntaliitto kannustaa vahvistamaan maakunnan alueella toimivien kuntien keskinäistä SISOTE-yhteistyötä. Nyt haussa olevaan valtionavustukseen liittyvä suunnitelma ja hakemuksen valmistelu on osa tätä työtä.

Lisätietoja avustushakuun liittyen voi kysyä ministeriöistä ja THL:stä. Ministeriöiden yhteystiedot löytyvät tiedotteesta, THL:ssä tiedusteluihin vastaa projektipäällikkö Hanne Kalmari, p. 0295247779, hanne.kalmari@thl.fi

Kuntaliiton yhteyshenkilöt LAPE- ja SISOTE-verkostoyhteistyössä ovat kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki ja johtaja Tarja Myllärinen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.