Lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen liittyvä valtionavustushaku on käynnissä

Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kehittämistyöhön ja valmisteluun Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen yhteistyönä vuosina 2020-2022. Haku kehittämistoiminnan valtionavustuksiin on parhaillaan meneillään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Nyt jaossa on valtionavustuksia, joilla kehitetään perhekeskuksia ja varhaista tukea arjessa sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita ja hakuaika päättyy 31.3.

LAPE jatkotyössä painotetaan hyvää arkea monen toimijan yhteistyöllä ja toimivilla yhteistyörakenteilla. Varhaista tukea ja hoidon saatavuutta vahvistetaan erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat asiasta tiedotteen 20.1.2020.

Kehittämistoiminnan onnistumisen ja valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on yhteistyö sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen (SISOTE) kesken. Tämän johdosta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman puitteissa laaditut avustushakemukset tulee lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta valmistella yhdessä alueen sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen edustajien kesken. Valmistelu voi tapahtua esimerkiksi maakunnallisen LAPE-yhteistyöryhmän tai SISOTE-verkoston puitteissa. Jos olemassa olevaa verkostoa ei maakunnassa ole käytettävissä, tulee huolehtia siitä, että valtionavustuksen yhteinen SISOTE-valmistelu toteutetaan muulla tavoin.

Kuntaliitto kannustaa vahvistamaan maakunnan alueella toimivien kuntien keskinäistä SISOTE-yhteistyötä. Nyt haussa olevaan valtionavustukseen liittyvä suunnitelma ja hakemuksen valmistelu on osa tätä työtä.

Lisätietoja avustushakuun liittyen voi kysyä ministeriöistä ja THL:stä. Ministeriöiden yhteystiedot löytyvät tiedotteesta, THL:ssä tiedusteluihin vastaa projektipäällikkö Hanne Kalmari, p. 0295247779, hanne.kalmari@thl.fi

Kuntaliiton yhteyshenkilöt LAPE- ja SISOTE-verkostoyhteistyössä ovat kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki ja johtaja Tarja Myllärinen.

Tagit
Irmeli Myllymäki

Etunimi
Irmeli
Sukunimi
Myllymäki
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2053
Kännykkä
+358 46 921 4443
Vastuualueet
  • Sivistystoimen kehittämistyö
  • Sivistysjohdon työn tukeminen ja koulutus
  • Sivistystoimen yhteistyö ja yhdyspinnat (esim SISOTE, LAPE)
  • Koulutus palveluna -projekti (KOPA)
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Tarja Myllärinen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Myllärinen
Sosiaali- ja terveysyksikön johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2602
Kännykkä
+358 50 596 9866
Vastuualueet
  • Yksikön johtaja
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili