Lasten ja nuorten kesäajan hyvinvointi turvattava

Kesäaika

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia lasten, nuorten ja perheiden kesätoiminnan järjestämismahdollisuuksiin. Yhteiskunnan toiminnan ja elinvoiman edistämiseksi Kuntaliitto pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten kesäajan toiminnot turvataan tilanteessa, jossa esimerkiksi isovanhempien hoitoapuun ei ole mahdollista tartuntariskin vuoksi turvautua.

- Koska kesäaikaisen toiminnan järjestäminen ei ole minkään toimijan lakisääteinen tehtävä, siihen ei kohdistu varsinaista suoraa rahoitusta. On ensisijaisen tärkeää, että rahoitus turvataan valtion toimesta osana yhteiskunnan paluuta normaalitilaan, kertoo sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Mielekkäällä kesätoiminnalla ennaltaehkäistään ongelmia

Monet perinteiset kesäleirit ja -kerhot sekä harrastukset on peruttu, mikä on herättänyt huolen yksinäisistä ja toimettomista lapsista ja nuorista. Mielekkäällä kesätoiminnalla voidaan vaikuttaa monin tavoin lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä turvata yhteiskuntamme käynnistymistä, jälleenrakentamista ja elinvoimaisuutta.

Kesätoiminnan järjestämisellä ehkäistään myös pidemmällä tähtäimellä lasten ja perheiden syrjäytymistä sekä korjaavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Samalla turvataan perheiden taloudellista tasapainoa ja ehkäistään taloudellista ahdinkoa.

Kuntaliitto kehottaa selvittämään mahdollisuuksia

Tavallisesti kesätoiminta on painottunut kesäkuulle, mutta nyt palvelutarve voi kohdistua poikkeuksellisesti myös heinä- ja elokuulle. Perinteisiä kesätoimintoja on todennäköisesti muokattava koronan asettamien reunaehtojen mukaan, esimerkiksi ryhmäkokoja pienentämällä ja järjestämällä toiminta ulkona.

- Koronatilanteen jatkuessa lapsille ja nuorille soveltuvaa kesätoimintaa olisi esimerkiksi pienryhmätoiminta, ulkona kokoontuvat päiväleirit ja aktiviteetit sekä perheiden avuksi tarjottavat ulkoilu- ja leikkipalvelut. Etäpalvelut eivät ratkaise tätä lasten toiminnan tarvetta ja sitä, että koulu on tuonut etätyössä toimiville vanhemmille ja lapsille päivään struktuuria, mutta kesän osalta päivissä ei ole ohjelmaa, Myllärinen sanoo.

Koronan tuomat haasteet voivat tarkoittaa tarpeen kasvua sekä että sitä, että järjestäminen on kalliimpaa kuin aiemmin. On kuntien kannalta tärkeää, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa turvallisen kesätoiminnan järjestämiseen.

Kunnissa on laaja kokemus ja osaaminen erilaisten kerhojen järjestämisestä sekä toteuttamisesta koulupäivien yhteydessä ja loma-aikoina. Yhteistyötä tehdään sekä eri toimialojen kesken että kunnan ulkopuolisten tahojen, kuten järjestöjen ja muiden kumppanien kanssa. Kuntaliitto pitää tärkeänä niin elinvoiman kuin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, että kesäajan toiminnan turvaamisen osoitetaan lisäresursseja kunnille.

- Kuntaliitto suosittelee kuntia käynnistämään eri tahojen kanssa keskustelut siitä, miten mielekästä kesätoimintaa voidaan järjestää, sanoo Myllärinen.

Lisätiedot:

Tarja Myllärinen, sosiaali- ja terveysasioiden johtaja, p. 050 596 9866

Terhi Päivärinta, opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja, p. 050 590 4796

Tags