Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Maakuntajohtajien verkostossa keskusteltiin sote-uudistuksen aikataulusta, joustavuudesta ja aluejaoista

Kuntaliitto tapasi maakuntajohtajat 2.9.2020 sote-uudistuksen lakiluonnosten merkeissä. Keskustelussa maakuntajohtajat totesivat, että maakuntien liitoilla ei ole tässä uudistuksessa virallista roolia - toisin kuin uudistuksen edellisellä kierroksella. Tapaamisen pääteemoina olivat joustavuus ja uudistuksen toteutuksen aikataulu, aluejaot sekä sote-organisaation nimi.

Maakuntajohtajat näkivät alueelliselle joustavuudelle tarvetta, sillä tehtyjen ja toimivien järjestelyjen pitäisi saada jatkua riippumatta hallinnollisista rajoista. Esimerkiksi ympäristöterveydenhuollon pitää jäädä osaksi maakunnan tehtäviä siellä, missä se on sitä nykyisin. Joustavuuteen liittyen keskusteltiin myös uudistuksen toteuttamisen aikajänteestä. Integroitujen sote-kuntayhtymien näkökulmasta siirtymäajat ovat jopa liian pitkiä, mutta toisaalta siellä, missä esimerkiksi tietohallintointegraatio lähtee aivan alusta, sote-maakunta ei ehtine aloittaa toimintaansa 2023.

Maakuntajohtajien mielestä sote-palveluiden aluejako ei voi toimia edunvalvonnan ja kehittämisen aluejaon perustana. Nykyinen lakiluonnos myös mahdollistaa myöhemmät sote-alueiden yhdistymiset. Nämä eivät saisi vaikuttaa kuntayhtymien aluejakoihin.

Maakunta-nimeä ei pidä antaa uudelle sote-organisaatiolle, jolle on toisaalta annettu rajoitetusti kansanvaltaa, mutta toisaalta valtion hallinnon periaatteet. Uusi organisaatio ei myöskään esitetyllä tavalla täytä alueellisen itsehallinnon eurooppalaisia edellytyksiä.

Organisaation nimeä ei ylipäätään voi siirtää toiselle organisaatiolle ilman, että siirtää tämän tehtäviä. Uutta organisaatiota ja sen asukkaille tarjoamia palveluita kuvaisivat paremmin esimerkiksi nimet sote-alue tai sote-piiri.

Maakuntajohtajat perustelevat nimiasiaa lisäksi hallintolain 9§ vaatimuksilla, joiden mukaan viranomaisten nimitysten tulee auttaa kansalaisia ymmärtämään hallinnon toimintaa ja hoitamaan asioitaan. Näin ollen pelkkä maakunta -nimi ei riittävän hyvin kuvaa organisaatiota, joka vastaa kansalaisten tärkeimpänä pitämästä julkisesta palvelusta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sekä pelastustoimesta.

Maakuntajohtajien puheenjohtaja Pentti Mäkinen nosti edellä esitetyt teemat esille myös puheenvuorossaan Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä extra -webinaarissa 3.9.2020.

Lisätietoja:

Maakuntajohtajien puheenjohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon liitto puh. 050 500 2584
Maakunta-asioiden kehityspäällikkö Johanna Viita, Kuntaliitto, puh. 040 7530 630

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista