Marja Honkakorpi siirtyy uusien haasteiden pariin - KL-Kustannuksen va. toimitusjohtajaksi ja Kuntalehden va. päätoimittajaksi valittu Markku Vento

KL-Kustannuksen toimitusjohtaja ja Kuntalehden päätoimittaja Marja Honkakorpi siirtyy uusien haasteiden pariin ja on lomalla 10.2. lähtien. KL-Kustannuksen va. toimitusjohtajana ja samalla Kuntalehden va. päätoimittajana toimii 31.5.2020 saakka Kuntatekniikka-lehden päätoimittaja Markku Vento. Marja Honkakorpi haluaa kiittää kaikkia KL-kustannuksen työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita.

 

Yhteystiedot:

Minna Karhunen
Toimitusjohtaja, Kuntaliitto ry.
minna.karhunen@kuntaliitto.fi
puh. 09 771 2000