Monialainen maakunta ja maakuntakaavan oikeusvaikutukset puhuttivat Kuntaliiton ja maakuntien liittojen tapaamisessa

maakuntien liitot

Kuntaliiton ja maakuntien liittojen poliittinen johto ja viranhaltijajohto kokoontuivat keskiviikkona 12.2. keskustelemaan kuluvan vuoden yhteistyöstä. Maakuntien erityisenä mielenkiinnon kohteena on parhaillaan käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus.

- Maakuntakaavoituksen oikeusvaikutusten säilyminen on maakuntien liitoille elintärkeää, korosti maakuntahallitusten puheenjohtajia johtava Ilkka Kanerva.

Keskustelussa nousi esiin myös hallitusohjelmaan sisältyvä parlamentaarinen selvitys monialaisesta maakunnasta. Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen pitää tärkeänä, että Kuntaliitto tukee liittojen tavoitetta olla mukana käynnistyvässä selvityksessä.

Tapaamisessa todettiin, että isojen yhteiskunnallisten uudistusten valmistelua tulee tehdä yhteistyössä eri ministeriöiden ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Näin ei tällä hetkellä sote-uudistuksessa tapahdu.

Keskustelua käytiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvästä alueellisesta hankevalmistelusta, johon ei uskota löytyvän valtakunnallista mallia. Maakunnan liittojen ja Kuntaliiton mukaan olennaista kuitenkin on, että poliittiset luottamushenkilöt ovat aluetason valmistelussa mukana.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen mukaan Kuntaliitto tukee maakuntien liittoja niiden oman toiminnan kehittämisessä. Tänä vuonna maakuntien yhteisen kehittämisen kohteena ovat muun muassa alueellinen ilmastotyö sekä sopimuksellisuuden vahvistuminen aluekehittämisessä.

Maakuntien liittojen ja Kuntaliiton palvelusopimus uudistettiin viime syksynä. Sopimukseen sisältyy yhteistyötapaaminen johtavien poliitikkojen ja viranhaltijoiden kesken vuosittain. Maakuntien liittojen keskinäinen yhteistyö tähtää kansanvaltaisen aluehallinnon kehittämiseen sekä monialaisen maakuntahallinnon perustamiseen.

Lisätietoja:

Johanna Viita, maakunta-asioiden kehitypäällikkö, p 040 753 0630