Kuntaliiton asiakaspalvelu

Ohjaa kysymys suoraan oikeaan palvelusähköpostiin

Kuntaliitossa on useiden eri alojen asiantuntijoita, myös lakimiehissä. Olisi tärkeää, että asiakaskysymykset ohjautuisivat aina kyseistä aihetta tuntevalle asiantuntijalle. Tätä varten liitto on luonut aiheenmukaisia palvelusähköposteja.

Juridisen neuvonnan yhteystietoja

Jotta asiointi on sujuvaa, ja vastaus saadaan kysyjälle mahdollisimman pian, pyydämme ystävällisesti ohjaamaan kysymyksenne suoraan aiheenmukaisiin palvelusähköposteihin. 

 

Kuntaliiton neuvonta- ja palvelutoiminta on kohdennettu kuntien ja jäsenjärjestömme työntekijöille ja luottamushenkilöille heidän toimeensa liittyvissä kysymyksissä.

Kuntaliitto kehittää palvelutoimintaansa. Mahdollisista palvelutoimintaan liittyvistä muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Tags