Ohje kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja aluehallintovirastoihin koronavirustilanteeseen varautumisessa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Kuntaliitto ovat ohjeistaneet kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja 4.3.2020 Kuntainfolla 1/2020 siitä, että näiden varautumisen tulisi olla ajan tasalla uuden koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Kuntainfoon ei sisälly uusia velvoitteita, vaan olemassa oleva lainsäädäntö velvoittaa kuntia varautumaan.

Erityinen huomio ikäihmisten ja sosiaalihuollon yksiköiden varautumiseen - myös soveltuvat karanteenitilat selvitettävä etukäteen

Tämänhetkisen tiedon mukaan uusi koronavirus aiheuttaa erityisen riskin ikääntyneille ja monisairaille. Kuntien ja kuntayhtymien tuleekin huomioida varautumissuunnitelmissaan erityistä tukea tarvitsevat kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon piirissä olevat asiakkaat. Karanteeni- ja väistötiloja sekä muita palvelut turvaavia vaihtoehtoja tulee kartoittaa etukäteen, jolloin mahdollisen tartunnan tullessa oireettomat ihmiset voidaan tarvittaessa suojata tartunnoilta. Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään mahdollisimman pikaisesti karanteeniin soveltuvat tilat, ja mikäli tämä on jo tehty, päivittämään karanteenitiloja koskevat osuudet varautumissuunnitelmaansa.

Tartuntatautilain mukaan kunnat vastaavat tartuntatautien torjunnasta alueellaan. Virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää sairastuneen henkilön määräämisestä eristykseen ja virukselle altistuneen tai altistuneeksi epäillyn henkilön määräämisestä karanteeniin. Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää sairastuneen henkilön poissaolosta työstä, oppilaitoksesta tai päivähoidosta.

Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Aluehallintovirasto voi tehdä vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Karanteenin ja eristämiseen liittyviä päätöksiä varten on valmisteilla lomakepohjat, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee lähipäivinä.

Yhtenäistä tilannekuvaa kootaan ja päivitetään

Aluehallintovirastot ohjaavat ja sovittavat yhteen varautumista ja tartuntatautien torjuntaa. Ne myös valvovat, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten ja että sosiaalihuollon toiminnot hoituvat asianmukaisesti myös arjen häiriötilanteissa. Samalla ne keräävät tietoa varautumisesta, ohjaavat ja tarvittaessa ryhtyvät tilanteen edellyttämiin valvontatoimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa yhdessä THL:n kanssa kultakin viideltä yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta erikoissairaanhoidon tilannekuvan. Yhtenäisin perustein laadittu tilannekuva antaa mahdollisuuden käyttää ja kohdentaa alueellista työvoimaa, sairaaloita, hoitolaitoksia, lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja tarvittavia laitteita yhtenäisesti erityisvastuualueilla.

Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on syytä seurata ajantasaista päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta THL:n sivuilla.

Tagit