Oikeuskäytäntöä

OKV: Kuvaamisen valtuustossa sai kieltää häiritsevänä

Apulaisoikeuskansleri otti ratkaisussaan 4.12.2019 (OKV/1980/1/2018) (okv.fi) kantaa valtuuston puheenjohtajan oikeuteen kieltää kuvaaminen valtuustosalissa. Tapauksessa yksityishenkilö oli videoinut kokousta valtuuston lehteriltä. Kuva välittyi yleiseen tietoverkkoon suoratoistona kuvaajan Facebook-sivuilta. Tallenne oli katsottavissa myös kokouksen jälkeen.

Kuvaamisen valtuustossa sai kieltää häiritsevänä

Osa valtuutetuista piti toimintaa häiritsevänä ja kävi huomauttamasta tästä puheenjohtajalle. Lisäksi kuvaaja ei ollut pyytänyt videolla esiintyviltä valtuutetuilta lupaa materiaalin julkaisemiselle verkossa. Kuntalain 102 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa kokouksessa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä. Viimekädessä puheenjohtaja voi määrätä kokousta häiritsevän henkilön poistumaan. Tässä tapauksessa puheenjohtaja oli kieltänyt suoratoiston sekä pyytänyt henkilöä poistumaan kokouksesta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että valtuuston puheenjohtajalla oli toimivalta kieltää yksityishenkilöltä valtuuston kokouksen tallentaminen ja suoraan yleiseen tietoverkkoon toistaminen.

Milloin kuvaaminen julkisessa paikassa on sallittua?

Kuvaamisen salliminen riippuu siitä, missä tarkoituksessa kuvaaminen tapahtuu. Jos ja kun kuvissa on tunnistettavia henkilöitä, koskee kuvia myös henkilötietojen suojaa koskeva sääntely.  Tällöin on arvioitava, tapahtuuko kuvaaminen yksityishenkilönä vai kenties ammattitoimittajana? Liittyykö kuvaaminen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen? Onko kysymys oman asiakaspalvelutilanteen kuvaamisesta? Eri tilanteita arvioidaan hieman eri säännöin.

Kunnan tiedottamiskanava

Valtuuston kokoukset ovat lähtökohtaisesti julkisia, ja yleisöllä on oltava mahdollisuus päästä seuraamaan kokousta. Kunta voi myös järjestää kokouksen suoratoiston eli striimata suoraan verkkoon. Monissa kunnissa tällainen on järjestettykin. Esimerkiksi vuonna 2019 kunnista noin 46 % striimasi valtuustonsa kokoukset. Kunnan toiminta perustuu tällöin kuntalain 29 §:n kunnan tiedottamisvelvollisuuteen. Kunnan tulee säännöksen mukaan tiedottaa kuntalaisia mm. valmistelussa olevista asioista, asian käsittelystä ja siitä, miten käsittelyyn voi osallistua. Kunnalla on laaja harkintavalta eri tiedottamistapojen käyttöön. Valtuuston kokouksen striimaus voi olla yksi tiedottamistapa.

Yksityishenkilön tarpeet

Yksityishenkilö voi kuvata henkilökohtaiseen käyttöönsä lähes missä vain. Tietosuojasääntely ei yksityishenkilöiden omaa käyttöä koske. Esimerkiksi erilaisten asiakastilanteiden kuvaaminen tai nauhoittaminen omaan käyttöön on katsottu sallituksi. Kuvaaminen ei tällöinkään saa olla häiritsevää. Vaikkapa hoitotilanteessa voidaan kuvaaminen kieltää, jos se häiritsee.  Yksityishenkilökään ei voi käyttää kuvamateriaaliaan, miten sattuu. Esimerkiksi kuvien julkaisu tietoverkossa edellyttää kuvattavan antamaa suostumusta. Kuvia ei liioin saa käyttää kuvauskohdetta loukkaavalla tai halventavalla tavalla. Tällaisesta käytöstä voi seurata rikosoikeudellinen vastuu.

Toimitukselliset tarkoitukset

Oma lukunsa ovat toimittajat. Heillä on sananvapauden nimissä laajahko oikeus kuvaamiseen ja kuvamateriaalin käyttöön toimituksellisiin tarkoituksiin. Tiettyä harkintaa täytyy tällöinkin käyttää punnitessa henkilön yksityisyyden suojan sekä toimituksellisen tarpeen ja sananvapauden välillä. Tietosuojalain 5 luvun 27 §:ssä on lueteltu ne tietosuoja-asetuksen kohdat, joita ei sovelleta tehtäessä sisältöä journalistisia tarkoituksia varten. Kohtia on paljon.

Kirjoittaja: Tarja Krakau

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

 

Muualla verkossa

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Kännykkä
+358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuuslainsäädäntö
 • tietosuojan erityiskysymykset
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Kai Ketelimäki

Etunimi
Kai
Sukunimi
Ketelimäki
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2088
Kännykkä
+358 40 865 6498
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • maankäyttö ja rakentaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • kuntaliitokset
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalit
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Jonna Törnroos

Etunimi
Jonna
Sukunimi
Törnroos
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2674
Kännykkä
+358 40 5667 770
Vastuualueet
 • julkiset hankinnat
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet