Päivitys koronakriisin talousvaikutusarvioon: heikennys kuntatalouteen yli 1,9 miljardia euroa

Arvio koronakriisin kuntatalousvaikutuksista

Koronavirusepidemia heikentää kaupunkien talousjohtajien ja Kuntaliiton arvion mukaan kuntataloutta yli 1,9 miljardia euroa vuonna 2020. Vielä huhtikuussa heikennyksen arvioitiin olevan 100 miljoonaa euroa pienempi.

Valtaosa, eli yli 1,2 miljardia euroa heikennyksestä selittyy kunnallisverotulojen pienenemisellä. Yhteisövero- ja muiden verotulojen pienenemisen arvioidaan heikentävän kuntataloutta yhteensä 600 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen pienenemisen arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2020 noin 300 miljoonalla eurolla. Myös rahoitustuottojen pienenemisellä on negatiivinen vaikutus kuntatalouteen. Kaupunkien ja kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat toukokuun arvion mukaan noin 250 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot kasvavat.

Kuntaliitto arvioi koronakriisin vaikutuksia kuntatalouteen ensimmäisen kerran 22. maaliskuuta ja päivitti arviotaan huhtikuussa. Toukokuun päivitykseen osallistui 63 kaupunkia ja kuntaa, joissa asuu yhteensä 73 prosenttia suomalaisista.

Luvut on viety koko maan tasolle asukasmäärän suhteessa.

Tagit