Pienten kuntien verkoston puheenjohtajisto valittu

Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtajat on valittu. Verkoston puheenjohtajana toimii Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka ja varapuheenjohtajina Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä ja Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikonen. Puheenjohtajiston valinnassa huomioitiin muun muassa alueellinen edustavuus sekä erilaisten ja eri kokoisten pienten kuntien mukanaolo.

Marraskuussa perustettu verkosto tarjoaa keskustelu- ja kehittämisfoorumin alle 10 000 asukkaan kuntien ja kaupunkien johtajille. Puheenjohtaja Tiina Heikan mukaan yhtenä tavoitteena on nostaa esille pienten kuntien ja etenkin maaseudun vahvuuksia.

- Haluamme eroon vastakkainasettelusta. Pienet kunnat ovat kuntien enemmistö ja tärkeä voimavara Suomelle. Verkoston avulla kerromme kuntien hyvin monimuotoisesta tilanteesta ja mahdollisuuksista. Julkisessa keskustelussa usein unohtuu, että pienissä kunnissa eletään hyvin onnellista elämää.

- Vertaisverkosto on myös tärkeä apuväline kuntajohtajien työssäjaksamisessa ja osaamisen jakamisessa, Heikka muistuttaa.

Verkostosta tukea edunvalvontaan

Kuntaliitossa verkostotyötä tehdään sekä edunvalvonnassa että kehittämistoiminnassa. Liitto koordinoi useita eri kokoisten kuntaryhmien verkostoja, joista tunnetuimpia ovat Seutukaupunkiverkosto ja Kehyskuntaverkosto.

Suomen kunnista kaksi kolmasosaa lukeutuu niin sanottuihin pieniin kuntiin, joten uusi verkosto on varsin laaja ja mukana olevat kunnat erilaisia. Esimerkiksi pinta-alassa mitattuna mukana on sekä pieniä että hyvin laajoja kuntia.

- Verkoston kautta voimme viestiä ajankohtaisista asioista, esimerkiksi pienten kuntien kannalta tärkeistä lakiuudistuksista ja tapahtumista. Toisaalta verkoston kautta saamme nopeasti tietoa edunvalvonnan tueksi, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Taina Väre.

Seuraavaksi verkosto kokoontuu valmistelukokoukseen, jossa päätetään toimintatavat ja vuoden 2020 toimintasuunnitelma. Ensimmäinen kokoontuminen pidetään Talous- ja rahoitusfoorumissa helmikuussa.

Lisätietoja:

Tiina Heikka, Lapinjärven kunnanjohtaja, p. 044 720 8686, tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Taina Väre, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, p. 050 462 7279, taina.vare@kuntaliitto.fi

Tagit