Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Rahoitus ja investoinnit puhuttivat sairaanhoitopiirien sote-lakiluonnoskäsittelyssä

Kuntaliitto käsitteli 14.8.2020 sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen kanssa sote-uudistuksen lakiluonnoksia. Käsittelyssä huomio kiinnittyi erityisesti kolmeen pääteemaan: sote-maakuntien rahoitukseen ja investointien ohjaukseen sekä maakuntien yhteistyöaluetta koskeviin säädösehdotuksiin

Käsittelyssä todettiin, että esitetyt sote-maakuntien valtionrahoituksen määräytymisperusteet ovat aiheuttamassa monille alueille suuria muutoksia sote-palveluiden rahoitukseen. Esimerkiksi Pohjanmaan ja Uudenmaan rahoitus vähenisi huomattavasti verrattuna nykytilaan. Osa sairaanhoitopiirien edustajista nosti esiin, että rahoituksen määräytymistekijöissä tulisi huomioida paremmin tehokkuuteen liittyviä näkökulmia ja osa katsoi, että muutosten siirtymäkauteen sekä enimmäismuutosten tasaamiseksi luotuun rajoittimeen tulisi tehdä muutoksia. Myös investointien rahoitus herätti huolta. Esitetyn tavan rahoittaa maakuntien investointeja nähtiin mm. vaikeuttavan toiminnan kehittämisen kannata välttämättömien investointien toteuttamista.

Lisätiedot:

Ilkka Pirskanen, sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen puheenjohtaja puh. 013 330 4500

Päivi Koivuranta, sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen sihteeri puh. 050 538 4647

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista