Rahoitusratkaisujen epäselvyys vaikeuttaa Uudenmaan sote-erillisratkaisun vaikutusten arviointia

Kuntaliitto jätti 26.2.2020 lausuntovastauksen Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskevaan lausuntopyyntöön. Kuntaliiton näkemyksen mukaan Uudellemaalle jatkovalmistelun pohjaksi esitetty useamman itsehallinnollisen alueen malli ottaa huomioon alueen erityispiirteet tilanteessa, jossa valtakunnallinen sote-ratkaisu pohjautuu hallitusohjelman mukaisesti sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueille.

Jatkovalmistelun pohjaksi ehdotettu malli ottaa huomioon Uudenmaan erityiset olosuhteet ja palvelutarpeet sekä mahdollistaa tarpeenmukaisten ja riittävien sote-palveluiden turvaamisen. Ehdotetussa mallissa myös uudistuksen toimeenpanoon liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat yhden maakunnallisen järjestäjän mallia merkittävästi paremmin hallittavissa.

Erillisratkaisun ja sen vaikutusten arviointia kuitenkin hankaloittaa se, että uudistuksen rahoitusratkaisut ovat toistaiseksi auki. Mikäli uudistuksessa toteutettava sote-palveluiden järjestämisen rahoituksen siirto toteutetaan kaikkien kuntien tuloveroprosenttia alentamalla yhtä monella prosenttiyksiköllä, vaikuttaa tämä negatiivisesti useimman Uudenmaan kunnan verotulokehitykseen ja siten rahoitusasemaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä tulee ottaa huomioon kuntien valtionosuusjärjestelmässä, jotta kuntien elinvoimaisuus ja kasvavat investointitarpeet voidaan turvata myös jatkossa. Valtionosuusjärjestelmään on mahdollista sisällyttää esimerkiksi väestömuutoksia ja verotulomenetyksiä pidemmällä aikavälillä kompensoivia laskentaperusteita. Edellä mainittujen muutosten valmistelu tulisi käynnistää yhteistyössä kuntien kanssa välittömästi.

Kuntaliitto katsoo, että alueelliset ja kuntakohtaiset erityispiirteet ja tarpeet tulisi huomioida koko maassa, ei ainoastaan Uudellamaalla. Tämä voitaisiin toteuttaa Uudenmaan ulkopuolella mahdollistamalla maakuntien ja kuntien välinen tehtävien järjestämisvastuun siirrosta sopiminen.

Lue Kuntaliiton lausunto Uudenmaan erillisratkaisua koskevaan selvitykseen kokonaisuudessaan tästä.

Tagit