Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Seutukaupungit kantavat huolta tulevaisuuden elinvoimasta

Kuntaliitto käsitteli 21.8.2020 yhdessä seutukaupunkiverkoston kanssa hallituksen sote-uudistuksen lakiesityksiä. Käsittelyssä huomio kiinnittyi erityisesti rahoituksen siirron kuntavaikutuksiin, omaisuuden siirron kompensaatioihin sekä kunnille jääviin kiinteistöihin.

Seutukaupungit kantoivat huolta siitä, millaiset resurssit kunnilla tulevaisuudessa on elinvoimaa edistäviin investointeihin tilanteessa, jossa maakuntien käyttöön siirtyvien sote-kiinteistöjen investointivelat jäävät kuntien kontolle. Kuntien taloudellisen dynamiikan muuttuessa vaikutukset aluetalouteen ovat merkittävät. Yhtenä ratkaisuna keskustelussa nousi lainakannan jakaminen kuntien ja maakunnan välillä.

Kiinteistöjen osalta seutukaupungit toivat esille, että monella paikkakunnalla joudutaan tekemään kiinteistöjärjestelyjä. Kunnille tulee turvata riittävä siirtymäaika järjestelyjen toteuttamiseksi. Seutukaupungit näkivät tarpeelliseksi käydä vielä keskustelua myös siitä vaihtoehdosta, että maakunnat ostaisivat sote-kiinteistöt. Huomiota tulee kiinnittää varainsiirtoveromenettelyyn, mikäli kiinteistömassa jää kunnalle.  

Tilaisuuteen osallistui 40 seutukaupunkien edustajaa.
 

Lisätiedot:

Johanna Luukkonen, seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Rauman kaupunginjohtaja, puh. 040 673 2001

Essi Ratia, Kuntaliiton verkostokoordinaattori, puh. 050 463 7695  

Annukka Mäkinen, Kuntaliiton verkostokoordinaattori, puh. 040 594 1252

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista