Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Sivistystoimen verkostot: psykologi- ja kuraattoripalveluiden saavutettavuus lähipalveluna tulee varmistaa

Kuntaliiton sivistystoimen verkostot käsittelivät yhteisessä tapaamisessaan 25.8. hallituksen sote-lakiehdotuksia. Tarkastelussa oli erityisesti oppilas- ja opiskeluhuolto, johon sisältyvät psykologi- ja kuraattoripalvelut esitetään siirrettäväksi sote-maakuntien järjestämisvastuulle.

Sivistystoimen edustajat näkivät tärkeänä huolehtia palvelujen saavutettavuudesta lähipalveluna, mikäli kunnilla ei jatkossa ole mahdollisuutta järjestää psykologi- ja kuraattoripalveluita itse. Lisäksi tulisi varmistaa, että psykologit ja kuraattorit ovat yksilöllisen opiskeluhuoltotyön lisäksi vahvasti mukana yhteisöllisessä oppilas- ja opiskeluhuollossa. Verkostojen keskustelussa kannettiin huolta siitä, millä perusteilla palvelujen resursointi ja ohjaus sote-maakunnassa tehdään ja miten kunta voi siihen vaikuttaa. 

Verkoston tapaamisessa pohdittiin myös kuntien ja tulevien sote-maakuntien välisiä yhteistyön tarpeita. Sivistys- ja sote-palveluiden yhteisiä käyttäjiä ovat erityisesti lapset, nuoret ja perheet. Verkostossa korostettiin, että näiden matalan kynnyksen palveluiden integraatiosta ja sujuvuudesta tulee huolehtia jatkossakin ja pohdintaa herättikin se, että lakiehdotuksissa kuntien ja sote-maakunnan välisiin yhteistyömuotoihin tai -rakenteisiin viitataan kovin epämääräisesti.  Keskustelussa painotettiin, että yhteisillä asiakaspinnoilla toimivat sivistys- ja sote-palvelut tarvitsevat tuekseen selkeät yhteistyörakenteet ja tiedonkulun kunnan ja sote-maakunnan välille.

Sivistystoimen verkostojen tapaamisessa oli mukana sivistysjohtajia sekä edustajia eri koulutusmuodoista ja muista sivistyspalveluista eri puolelta maata. Osallistuneita oli yhteensä 115. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista