Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat alkuvuonna 2020

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2020 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoista.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat alkuvuonna 2020 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä 3,5 prosenttia. Voimakkainta nousu on ollut perusterveydenhuollon (5,9 %) sekä sosiaalitoimen osalta (4,3 %). 

Yhteensä terveydenhuollon kustannukset kasvoivat 3 prosenttia, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 1,2 prosenttia.  

Maaliskuussa julistettu koronapandemia vaikutti erikoissairaanhoidon toimintaan. Poikkeustilan aikana erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä väheni ja kiireettömiä hoitoja siirrettiin tehtäväksi myöhemmin. 
 

Alhaisimmat kustannukset Ylöjärvellä - korkeimmat Savonlinnassa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut asukaskohtaiset kustannukset olivat keskimäärin 1 108 euroa. Savonlinnassa nettomenot per asukas olivat 16 prosenttia suuremmat suhteessa yhteenvedon kuntiin keskimäärin. Sen sijaan Ylöjärvellä nettomenot per asukas olivat 23 prosenttia pienemmät. 

Tarvevakioituja kustannuksia tarkasteltaessa käy ilmi, että neljä kahdeksasta monitoimialaisesta kuntayhtymästä sijoittuu kustannuksiltaan edullisimpien kahdenkymmenen kunnan tai kuntayhtymän joukkoon. 

 

 

Tagit
Mari Sjöholm

Etunimi
Mari
Sukunimi
Sjöholm
Tietopalvelusuunnittelija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2614
Kännykkä
+358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
  • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili