Sosiaali- ja terveydenhuollon menot nousivat vuonna 2019

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 43 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2019 tammi-joulukuun nettotoimintamenoista. Nämä ovat toteumatiedoista raportoituja todellisia nettotoimintamenoja ja niitä verrataan vuoden 2018 vastaaviin menoihin sekä vuoden 2019 ja 2020 alkuperäisiin talousarvioihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset nousivat vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna yhteensä 4,7 %. Voimakkainta nousu on ollut erikoissairaanhoidon (5,7 %) sekä sosiaalitoimen osalta (5,1 %).

Yhteensä terveydenhuollon kustannuksen nousivat 4,7 %, josta perusterveydenhuollon osuus oli 2,4 %.
 

Toteutuneet kustannukset ylittivät talousarvion

Kun verrataan sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 toteutuneita kustannuksia saman vuoden talousarvioon, ylittyivät menot vajaa neljä prosenttia, mikä on suurin ylitysprosentti sitten vuoden 2015.

Voimakkainta talousarvioylitys oli terveydenhuollon menoissa -   perusterveydenhuollossa talousarvio ylittyi 3,5 prosentilla ja erikoissairaanhoidossa 4,4 prosentilla.

Tarvevakioituja kustannuksia tarkasteltaessa voimme havaita, että viisi kahdeksasta monitoimialaisesta kuntayhtymästä sijoittuu kustannuksiltaan edullisimpien kahdenkymmenen kunnan/kuntayhtymän joukkoon.
Yhteenveto on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

Tags
Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Tietopalvelusuunnittelija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
  • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
  • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon kansainväliset asiat
  • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
  • palveluseteli
  • veteraaniasiat