Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnille jäävien palvelujen yhteys puhututti sote-tulevaisuuspäivässä

Käynnissä olevassa uudistuksessa sote-palveluiden ja kuntien tehtävien välisen yhteistyön varmistaminen on tärkeää, todettiin Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivässä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnille jäävien palvelujen yhteys on toistaiseksi jäänyt liian vähälle huomiolle sote-uudistuksessa.

Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on muun muassa terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä kustannuskehityksen hillintä. Kunnille jäävillä tehtävillä ja niihin liittyvien yhteistyöratkaisuiden toimivuudella hyvinvointialueiden kanssa on suora yhteys näihin tavoitteisiin.

Kuntien rooliin ja yhteistyöhön tulisi tästä syystä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio. Lainsäädännössä ja uudistuksen toimeenpanossa tulisi huomioida kuntien rooli ja turvata yhteistyön edellytykset kaikilla tasoilla.

Alueet ja kunnat ovat monilta osin erilaisia, niin olosuhteiden kuin asukkaiden palvelutarpeiden näkökulmasta. Kuntaliiton mielestä paras lopputulos erojen huomioimiseksi olisi se, että lainsäädännössä mahdollistettaisiin hyvinvointialueen ja kuntien välinen tehtävistä ja työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti, muistutti Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Työnjaon sopimisen mahdollisuutta tarvittaisiin esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoritehtävien sekä ympäristöterveydenhuollon osalta, joissa samanlainen organisointitapa ei tuota riittävän hyvää lopputulosta erilaisilla alueilla.

Tutkimuksesta tukea työnjaon ja yhdyspintojen suunnitteluun

Kuntaliitto ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ovat toteuttamassa tutkimusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja niihin liittyvien kuntien tehtävien välisistä yhteistyösuhteista.

Tutkimuksen ensivaiheen tulokset vahvistavat käsitystä monien sote-tehtävien läheisestä yhteydestä kunnille jääviin palveluihin erityisesti lapsiperheiden, nuorten ja maahanmuuttajien palveluissa, työikäisten sosiaalipalveluissa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Uudistuksen iso riski on se, että siinä rikotaan tai vaikeutetaan yhteistyötä toisiinsa tiiviisti liittyvien tehtävien välillä, tutkimuksen projektipäällikkö Kauko Aronen varoitti. Tämä riski koskee erityisesti suuria kaupunkeja ja kaupunkiseutuja, joissa sote-palveluiden ja kuntien tehtävien väliset yhteistyötarpeet kaupungeille tyypillisten sosiaalisten ongelmien ratkaisussa korostuvat.

Sote-tulevaisuuspäivä järjestetiin 20.11.2020. Kaksiosaisessa webinaarissa käsiteltiin kuntien ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja pelastustoimen uudistusta koskevia kysymyksiä.
Sote-tulevaisuuspäivän esitysmateriaaleihin pääset tutustumaan täällä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista