Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Sosiaalipalvelujen johtajia keskustelutti 'riittävä oma tuotanto'

Sosiaalipalvelujen johtajat ja Kuntaliiton asiantuntijat käsittelivät hallituksen sote-uudistukseen liittyviä lakiesityksiä Kuntaliiton järjestämässä verkostotapaamisessa 21.8.2020. Puheenvuoroissa korostuivat sekä alueiden erilaisuus että alueiden erilainen lähtötilanne uudistukseen. Osa osallistujista edusti aiemmin perustettuja integroituja sote-kuntayhtymiä ja osa sellaisia kaupunkeja ja alueita, joissa uuden valmistelukierroksen käynnistyminen on vielä alussa edellisen hallituksen sote-uudistuksen valmistelun jäljiltä.  

Keskustelussa todettiin, että alueet, kunnat ja kaupungit sekä väestön tarpeet ovat erilaisia, mutta ehdotettu malli ei tästä huolimatta antaisi maakunnille riittäviä mahdollisuuksia sopia maakuntien yhteistyöstä eikä maakuntien ja kuntien välisestä yhteistyöstä edes silloin, kun se on arvioitu alueellisista lähtökohdista tarpeelliseksi.

Lakiluonnoksessa järjestäjältä edellytettävä riittävä oma tuotanto ja sen määritteleminen herättivät keskustelua.  Osallistujat kantoivat huolta hyvin toimivien monituottajamallien tulevaisuudesta sekä kuvasivat kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin verkostomaista toimintaa, jolle tuleva lainsäädäntö ei saa asettaa esteitä.  

Yhteistyöalueen sote-maakuntien kesken tehtävän yhteistyösopimuksen ja työnjaosta sopimisen arvioitiin soveltuvan paremmin terveydenhuollon palveluihin kuin sosiaalipalveluihin. Sosiaalipalvelujen johtajat kantoivat huolta siitä, kuinka uudistuksessa voidaan turvata yhteistyö kuntiin jäävien varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuuri- ja liikuntatoimen, kaavoituksen ja rakentamisen kanssa. Yhteinen huoli jaettiin myös rahoituksen riittävyydestä. Mikäli sitä ei pystytä turvaamaan, ei uudistuksen tavoitteita saavuteta.

Keskusteluun osallistui 13 sosiaalipalveluista vastaavaa johtajaa.

Tagit
Tarja Myllärinen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2602
Kännykkä
+358 50 596 9866
Vastuualueet
  • Yksikön johtaja
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Twitter-tili