Sote-kuntayhtymien omistajaohjauksen kehittämisselvitys: kuusi suositusta omistajaohjauksen parantamiseksi

Kuntaliitto on selvittänyt sote-kuntayhtymien omistajaohjauksen toimivuutta, kehittämiskohteita sekä hyviä käytäntöjä.

Selvityksen perusteella keskeisiksi haasteiksi tunnistettiin sote-kuntayhtymän päätöksenteon irrallisuus jäsenkuntien päätöksenteosta sekä jäsenkuntien välisten tavoitteiden yhteensovittaminen. Myös kuntayhtymien talouden ennakointi ja seuranta tunnistettiin keskeiseksi haasteeksi.

Selvityksen perusteella laadittiin kuusi kehittämissuositusta sote-kuntayhtymien omistajaohjauksen parantamiseksi. Kehittämissuositusten soveltuvuutta tulee kuitenkin aina arvioida aluekohtaisesti.

 1. Omistajaohjausta tulisi voimakkaammin kohdentaa talouden kysymyksiin ja toiminnan tavoitteisiin. Kuntayhtymän toiminnallista itsenäisyyttä alueelliseen malliin siirtymisessä ja palvelurakenteiden muuttamisessa tulee vahvistaa
   
 2. Kuntayhtymän päätöksenteossa siirtymistä yhtymäkokousmalliin kannattaa harkita, sillä yhtymäkokous mahdollistaa suoremman jäsenkunnan omistajaohjauksen.
   
 3. Kuntayhtymän hallituksen vastuuta johtamisessa ja myös kykyä toimivan johdon myönteisessä haastamisessa tulee vahvistaa. Hallituskokoonpanossa tulee myös vahvistaa toimialan sekä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta
   
 4. Jäsenkuntien välistä yhtenäistä tahtotilaa tulisi vahvistaa kuntayhtymien pitkäjänteisellä strategiatyöllä. Vuorovaikutuksen, yhteisen tahtotilan ja dialogin lisääminen kaikilla portailla on erittäin tärkeää.
   
 5. Kuntayhtymien laskutusperusteiden ja -mallien läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta tulee kehittää. Laskutusperusteita tulee kehittää yhteisvastuuta painottavampaan suuntaan, sisällyttäen malleihin taloudellisia kannusteita sekä kuntayhtymälle että kunnille.
   
 6. Kustannusten ja palvelujen seurantaa ja raportointia tulee kehittää tietojärjestelmien toimivuutta ja ajantasaisuutta parantamalla.

Selvitys tehtiin haastattelemalla kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, laajalla kyselyllä sekä dokumenttianalyysillä, jossa keskeisenä lähteenä olivat kuntayhtymien perussopimukset sekä erilaiset laskutusmallit.

Tutustu suosituksiin tarkemmin tästä. 

Selvityksen tuloksia käsiteltiin myös sote-tulevaisuuspäivässä 6.10.

Tagit
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
 • Kuntajohtaminen
 • strateginen johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi
Karri Vainio

Etunimi
Karri
Sukunimi
Vainio
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2374
Kännykkä
+358 50 387 1620
Vastuualueet
 • Sote-rakenneuudistus
 • Sähköinen tiedonhallinta ja tietojärjestelmäratkaisut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili