Sote-lakiluonnokset suurten kaupunkien terveysjohtajien verkoston käsittelyssä

Kuntaliitto käsitteli 12.8.2020 yhdessä suurten kaupunkien terveysjohtajien kanssa hallituksen sote-uudistuksen lakiluonnoksia. Käsittelyssä huomio kiinnittyi erityisesti maakuntien rahoitukseen, investointien ohjaukseen sekä julkisen vallan käyttöön ostopalveluissa.

Rahoituksen osalta verkoston käsittelyssä nostetiin esiin huoli siitä, ettei lakiluonnoksissa väestönmuutosta ole otettu riittävästi huomioon ja rahoitus määräytyy vain nykytilanteen ja edeltävien vuosien tietojen pohjalta. Käsittelyssä korostui myös se, että lakiluonnoksissa investointien ohjausmalli vaikuttaa raskaalta. Huomionarvoista lisäksi on, että kunnilla tuskin on intressiä investoida niiden omistukseen jääviin sote-toimitiloihin, mikäli niiden tulevaisuus siirtymävaiheen jälkeen on epäselvä.

Tilaisuudessa oli läsnä 17 suurten kaupunkien terveysjohdon edustajaa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista