Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Sote-uudistuksen aikataulua ja investointien ohjausmallia pidetään haastavana ICT-muutosten näkökulmasta

Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI käsitteli 11.8. kokouksessaan hallituksen sote-lakiluonnoksia. Käsittelyssä esiin nousivat erityisesti aikataulun haasteellisuus, ICT-muutosten laajuus ja vaihteleva lähtötilanne alueittain sekä investointien ohjausmalli suhteessa ICT-kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Useat osallistujat pitivät esitettyä aikataulua liian kireänä ICT-muutosten toteuttamisen näkökulmasta erityisesti niillä alueilla, joilla on tällä hetkellä käytössä useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Uudistuksen aikataulu tulisi asettaa siten, että sote-palveluiden vastuunsiirron edellyttämät välttämättömät tietojärjestelmämuutokset pystytään toteuttamaan.

Uudenmaan erillisratkaisussa kokonaisarkkitehtuurin, rekisterinpidon ja tiedonkulun toteuttaminen todettiin haastavammaksi, kuin edellisen hallituskauden mukaisessa ratkaisussa. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa ollaan alueilla toteuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkehittämistä, jolloin osaavien henkilöiden saatavuus eri kehittämishankkeisiin on vaikeaa turvata.

Esitetty investointien ohjausmalli saattaa ketterän tietojärjestelmäkehittämisen ja digitalisaation edistämisen näkökulmasta olla liian raskas. Tämä tarkoittaa sitä, että mallin ollessa liian rajoittava sote-maakunnat eivät kykene reagoimaan tarvittavalla nopeudella uusien teknologioiden käyttöönottoon ja tarjoamaan digitaalisia palveluja kansalaisille ja ammattilaisille.

Käsittelyssä keskityttiin tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan ohjaukseen, rekisterinpitoon ja työnjakoon sekä toimeenpanoon, muutoskustannuksiin ja aikatauluun. Lisäksi käytiin läpi uudistuksen yleiskuvaa sote-järjestämisen ja maakuntien rahoituksen ja ohjauksen näkökulmasta.

Lisätietoja:

Mika Tervonen, AKUSTI-foorumin puheenjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja, p. 040 530 9242, mika.tervonen (at)tyks.fi

Hanna Menna, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, p. 050 448 5140, hanna.menna(at)kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista