Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Suurten kaupunkien suun terveydenhuollon johtajien verkosto: lakiesitys mahdollistaa, mutta ei yksin ratkaise suun terveydenhuollon ongelmia

Kuntaliitto käsitteli yhdessä suurten kaupunkien suun terveydenhuollon johtajien verkoston kanssa hallituksen sote-uudistuksen lakiesityksiä. Käsittelyssä huomio kiinnittyi erityisesti erikoishammaslääkäripalvelujen toteuttamiseen perustasolla, työvoiman saatavuuteen, terveyden edistämiseen sekä järjestäjän riittävään omaan tuotantoon.

Yleisesti lakiesitys sekä sen tavoite perustason palveluiden vahvistamisesta nähtiin verkoston käsittelyssä mahdollistavana. Lakiesitys esimerkiksi mahdollistaisi perustasolla tarvittavien erikoishammaslääkäripalvelujen kokoamisen keskitettyihin yksiköihin ja parantaisi näin väestön palveluja. Samalla huomioitiin, että lakiesitys ei kuitenkaan yksin takaa henkilöstön saatavuutta alueilla, joilla se on jo nykytilanteessa haastavaa.

Verkostossa tuotiin esiin, että alueet ovat kooltaan ja väestöpohjaltaan erilaisia ja näin ollen alueille on tarpeen jättää päätäntävalta siitä, miten palvelut toteutetaan. Terveyserojen kaventamisen ja terveyden edistämisen näkökulmasta edellytyksenä nähtiin hyvin organisoitu terveyden edistämisen toiminta maakunnissa ja kunnissa, jotta yhteistyö toimii.

Vaikka suun terveydenhuolto on pieni osa sote-palvelujen kokonaisuutta, se on myös toiminto, jossa julkisen palvelun käyttäjien määrä on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin yleisterveyden puolella. Tähän asti yksityinen sektori on vastannut huomattavan suurelta osin aikuisväestön palveluista. Verkostossa huomiota kiinnitettiin siihen, että suun terveydenhuollon asiakasmaksujen lukeminen maksukaton piiriin tulee vähentämään kuntien ja tulevien sote-maakuntien maksutuottoa ja saattaa siten ohjata asiakkaiden palvelujen käyttöä ja ajoitusta.
 
Verkostossa todettiin myös, että esitetty rahoitusmalli ei huomioi kasvukeskuksia tai muista syistä johtuvaa, kasvavaa palvelunkäyttäjien määrää.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista