Tiedonkeruu kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskäytännöistä

Millaisia käytäntöjä kunnissa on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi? Tätä asiaa Kuntaliiton Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen -yksikkö selvittää kuntiin suunnatulla kyselyllä. Linkki kyselylomakkeeseen on lähetetty 24.7.2020 Manner-Suomen kuntien kirjaamoihin.

Kysymme seuraavia tietoja:

  • kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat
  • kuntalais- ja valtuustoaloitteet
  • viestintä ja vuorovaikutus

Kyselyn vastausten kautta Kuntaliitto tarjoaa kunnille ja muille kuntademokratiasta kiinnostuneille ajallisia ja kuntien välisiä vertailutietoja. Tuloksia hyödynnetään myös kuntien kehittämistyössä sekä kuntavaalien alla käytävässä keskustelussa.

Tuloksista raportoidaan muun muassa Kuntamarkkinoilla syyskuussa ja Kuntaliiton internetsivulla osoitteessa www.kuntaliitto.fi/demokratia.

Liitteenä on kyselylomake pdf-tiedostona.

Vuoden 2018 vastaavan kyselyn raportin löydät osoitteesta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/2004-osallistaako-kunta-osallistuuko-kuntalainen

Tagit