Tule mukaan Lääkehoidon päivään 12.3.2020

Vuoden 2020 lääkehoidon päivän teemana on ”Lääkehoito hallussa?”.  Tavoitteena on innostaa lääkkeiden käyttäjiä pohtimaan oman lääkehoitonsa tavoitteita ja onnistumista sekä lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia tarkastelemaan potilaidensa lääkehoidon kokonaisuutta ja mahdollisuuksia tukea potilaitaan lääkehoidon toteuttamisessa. Terveyden- ja sosiaalihuollon organisaatioita halutaan herätellä arvioimaan prosessejaan, jotka mahdollistavat turvallisen lääkehoidon toteuttamisen.

Lääkehoidonpäivän valtakunnallinen tilaisuus järjestetään Helsingin kaupungintalolla 12.3.2020 klo 9–12. Samalla viikolla on lukuisia tapahtumia eri puolilla Suomea yhteistyössä eri toimijoiden, mm. apteekkien ja terveydenhuollon, kesken.

Päivän päätapahtumassa julkistetaan LOTTA Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista, jossa on vastaukset kahdeksaan kysymykseen lääkehoidosta. Lomake on tarkoitettu lääkkeiden käyttäjän täytettäväksi ja tukemaan lääkehoidon onnistumista. Lomake on kaikkien vapaasti käytettävissä ja se ohjaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä apteekkiin tai lääkäriin.  Tapahtuman verkkosivuilla on tarjolla myös muuta materiaalia.

Terveyskeskuksia ja sairaaloita kannustetaan lähtemään mukaan Lääkehoidon päivään ja käyttämään hyödyksi asiantuntijoiden aineistoja. Tapahtumien järjestäjien toivotaan ilmoittavan tapahtumista verkkosivuilla tammikuusta alkaen. Lääkehoidon päivä -tapahtuma järjestetään Fimean johdolla vuonna 2020 yhdeksännen kerran. 

Tietoa lääkkeistä luennoin ja kilpailuin

Haartmanin sairaalassa Helsingissä on lääkehoidon päivänä järjestetty tapahtumia vuodesta 2012 alkaen. Lääkehoidon päivän vieton on suunnitellut ja toteuttanut moniammatillinen työryhmä.

Haartmanin sairaalan potilaille on jaettu lääkitystietoa esittein, julisteissa ja info-tv:ssä. Henkilökunnalle on järjestetty vuosittain teemaan liittyvä luento sairaalan luentosalissa. Lisäksi on pidetty osastotunteja ja pieniä kilpailuja, mm. Löydä viisi virhettä lääkelistalta.  Päivän kunniaksi yksiköissä katetaan kahvipöytä kauniisti aamiais- tai päiväkahviherkuilla ja samalla käydään läpi Lääkehoidon päivän teemaan liittyviä asioita hyödyntäen Fimean valmista materiaalia.

 

Tagit