Perintä

Ulosoton hakeminen muuttuu joulukuun 2020 alusta

Ulosottouudistuksen myötä perintätoimintaa harjoittavan henkilön ja julkisyhteisön on toimitettava ulosottohakemus ulosottoviranomaiselle sähköisesessä muodossa. Muulla tavalla toimitettua ulosottohakemusta ei oteta jatkossa käsiteltäväksi. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa hakemus ei ole laadittavissa sähköisesti esimerkiksi teknisten yhteysongelmien vuoksi. Sähköinen toimittaminen koskee myös passiivirekisterissä olevan asian saldotiedusteluun vastaamista.

Sähköisellä hakemisella tarkoitetaan ulosoton hakemista joko ulosoton sähköisen asiointipalvelun kautta tai tietojärjestelmähakijana.

Kuntien kannalta muutos tarkoittaa sitä, että kunnat kuten muutkin julkisyhteisöt ovat velvoitettuja toimittamaan ulosottohakemuksensa muutoksen jälkeen sähköisesti. Kuntien kannalta muutos vahvistaa sähköisiin toimintatapoihin siirtymistä tavoitteena tehostaa toimintaa ja karsia kuluja.

Uusi virasto: Ulosottolaitos

Myös ulosoton organisaatioon tulee muutoksia joulukuun 2020 alusta alkaen. Uudistuksella ulosotto organisoidaan yksiportaiseksi. Nykyiset Valtakunnanvoudinvirasto ja 22 ulosottovirastoa muodostavatkin 1.12.2020 alkaen yhden valtakunnallisen viraston, Ulosottolaitoksen.

Täytäntöönpano jaetaan alueelliseen laajaan täytäntöönpanoon sekä valtakunnallisiin erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon. Laajan täytäntöönpanon, erityistäytäntöönpanon ja perustäytäntöönpanon toimipaikat säädetään oikeusministeriön asetuksella.

Uudistuksella tavoitellaan ulosottolaitoksen organisointia asianmukaisen oikeudenhoidon, täytäntöönpanon tehokkuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden sekä hyvän palvelukyvyn vaatimusten mukaisesti. Päämääränä on ulosottolaitoksen taloudellisuuden ja tuottavuuden lisääminen asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta.

Tarkempaa tietoa saatavilla vastuuviranomaisilta. (oikeus.fi)

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.