Utajärven ilmainen nettiyhteys -kokeilu kasvatti kuntalaisten digikyvykkyyttä

Tärkeä osa kuntien digikehitystä on kuntalaisten digikyvykkyyden kasvattaminen. Mutta mitä se voisi konkreettisesti tarkoittaa? Utajärven kunnassa päätettiin koronaepidemian aikana vaikuttaa asukkaiden digitaitoihin tarjoamalla ilmainen valokuituyhteys kunnan asukkaille. Se helpotti erityisesti koululaisten opiskelua ja etätöiden tekemistä, mutta toi valokuidun käyttäjiksi myös kunnan iäkkäämpää väestöä. 

- Kokeilun takana oli kunnanhallituksen päätös, kertoo Vuokko Paso Utajärven Yrityspuisto Oy:stä.

- Yhdessä päätettiin, että nyt on oikea hetki mahdollistaa hyvin toimivan verkon palvelut yhä laajemmalle joukolle kuntalaisia.

Utajärvellä oli nettiyhteyden tarjoamiseen poikkeuksellisen hyvä perusta. Vuonna 2013 perustetun Utakuitu-osuuskunnan myötä tehokasta valokuituverkkoa alettiin rakentaa kaikkialle kuntaan. Viestintäviraston tukema työ valmistui reilu vuosi myöhemmin ja vuodesta 2014 lähtien jokaisella utajärveläisellä on ollut mahdollisuus hyödyntää valokuitua kodissaan.  

- Valokuituverkon rakentamisen aikana liittymismaksu pystyttiin tarjoamaan hyvin edullisesti; kustannus oli sadan euron luokkaa, kuntaomisteisen Yrityspuiston toimitusjohtajana työskentelevä Paso tarkentaa.

- Tällöin moni kotitalous tilasi vähintäänkin verkon varauksen käyttöönsä. Nyt poikkeustilanteessa tämän varauksen saattoi muuttaa aktiivisesti ilman kustannuksia. Muutoin liittymän kustannus kesäkampanjassamme on kolmesataa ja päälle kaivuutyöt.

Lisäksi Utajärven kunta siis otti hoitaakseen kuntalaisten valokuituverkon kuukausittaiset käyttömaksut. Se merkitsi noin viidenkymmenen euron huojennusta kunkin talouden nettikustannuksiin.

- Luonnollisesti tarjous otettiin vastaa hyvin, Paso kertoo.

- Erityisen ilahduttavaa oli kuitenkin se, että korona-aikana valokuituverkon käyttäjämäärä kasvoi noin kahdentoista prosentin verran. Myös ne kunnan asukkaat, jotka olivat aiemmin kokeneet verkon itselleen vieraana, saivat nyt motivaatiota liittymiseen. Esimerkiksi naapurustossa sana saattoi levitä nopeasti ja sen myötä liittyminen alkoi laajasti kiinnostaa.

Entä nyt, kun poikkeusolot ovat päättyneet? Miltä näyttää Utajärven kuntalaisten verkkokäyttäytyminen?

- Toivon, että ennakkoluulot valokuituverkkoa kohtaan ovat hälvenneet ja ihmiset ovat huomanneet, kuinka hyvin se toimii, Paso kertoo. 

- Lisäksi olemme ryhtyneet suunnittelemaan uusia tukipalveluja, joiden avulla voimme vahvistaa digimuutoksen pysyvyyttä. Toivottavasti pian voimme toimittaa esimerkiksi iäkkäämmille kuntalaisille helposti käyttöönotettavia tabletteja, joihin on valmiiksi asennettu yleisimmät linkit ja ohjelmat. 

Utajärven verkkoyhteydet vaikuttavat toimivilta - mutta kaikkialle Suomeen verkkoyhteyksien parhaat hyödyntämismahdollisuudet eivät ole vielä ennättäneet. Myös Digi- ja väestötietovirastossa on tunnistettu epätasa-arvoinen tilanne, ja työ kansalaisten digiosallistamisen eteen jatkuu.  

Erityisesti tilanne on konkretisoitunut koronapandemian aikaan, kun kirjastojen ja muiden digituen opastuspaikkojen päätelaitteita ei ole päässyt käyttämään. Digitukea voi toki tarjota etänäkin, mutta vain niille, joilla on tarvittavat laitteet omasta takaa käytössään.  

- On hyvä muistaa, että kaikilla kunnan asukkailla ei edelleenkään ole älypuhelinta, tietokonetta tai nettiyhteyttä kotonaan. Ratkaisuja tähän tilanteeseen on etsitty myös Digi- ja väestötietoviraston järjestämällä kansallisella digitukiviikolla, joka toteutetaan vuosittain toukokuussa, kertoo tämän kevään aikana DVV:ssä pro gradu -tutkielmaansa tehnyt Tommi Hatinen.  

Toimivat ja nykyaikaiset päätelaitteet ovat digitaitojen oppimisessa välttämättömiä. Myös verkkoyhteyden nopeudella ja luotettavuudella voi olla vaikutusta kuntalaisten motivaation asioida sähköisesti ja parantaa digitaitojaan. 

- Utajärvi näyttää hienoa esimerkkiä tarjoamalla valokuituyhteyden kuntalaisille, Hatinen kiittelee. 

 

Tagit