Uusi johtamisvalmennus tukee kuntia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

ilmava

Miten ratkaistaan kuntien ilmastopolitiikan vaikeat kysymykset ja viheliäiset ongelmat? Entä mitä kuntien hiilineutraaliustavoitteet tarkoittavat johtamisen näkökulmasta? Ensimmäistä kertaa järjestettävä kuntien ilmastojohtamisvalmennus ILMAVA tukee kuntien johtoa kuntakohtaisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Valmennus toteutetaan vuoden 2021 aikana yhteistyössä Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden kanssa.

Kestävän kehityksen johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla (KESTO) -tutkimuksen mukaan kunnilla on merkittävä rooli globaalin kestävyysmuutoksen nopeuttamisessa. Kunnilla onkin keskeinen rooli paitsi omien ilmastotavoitteiden, myös kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Valmennus koostuu orientaatiosta, kuntakohtaisesta työskentelystä, vertaisoppimisesta ja asiantuntijasparrauksesta. Yhteisten tavoitteiden rinnalla jokainen osallistuja syventyy myös johonkin kuntakohtaiseen ongelmaan.

- Juuri julkaistussa Ilmassa ristivetoa -hankkeen kuntapäättäjäkyselyssä ilmastotoimista koettiin ongelmaksi etenkin se, ettei kunnan päätöksenteon tueksi ole tarjolla riittävästi esimerkiksi toimialakohtaista tietoa ja että tarvetta on päättäjien osaamisen lisäämiseen. Tällä valmennuksella vastataan juurikin tähän tarpeeseen, mutta ennen kaikkea kuntien omista lähtökohdista käsin, kertoo Kuntaliiton ilmastoasiantuntija Pauliina Jalonen.

- Lahden vuosi Euroopan ympäristöpääkaupunkina ei ole pelkästään Lahden vuosi vaan ympäristökaupunki on yhteinen asia. Yhteistyö johtamisvalmennuksessa on samalla yhteistyötä muiden kuntien kanssa yhteisen ilmastohaasteen ratkaisujen kehittämisessä, kertoo Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuoden ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

Kehittämiskohteina kuntien haastavimmat ilmastoratkaisut

Valmennukseen hakevilla kunnilla tulee olla valtuustossa asetettu ilmastotavoite sekä käynnissä sellaista ilmastotyötä, jossa helpot ja haastavat tavoitteet erottuvat toisistaan. Ensimmäiseen valmennukseen otetaan mukaan 10-15 kuntaa.

Valmennus on kohdennettu kuntien ylimmälle virkajohdolle ja poliittiselle johdolle. Myös kuntien asiantuntijat voivat osallistua valmennukseen johdon työtä tukevassa roolissa.

Kolmesta kokoontumiskerrasta ja kuntakohtaisesta sparrauksesta koostuva ohjelma rakennetaan yhteistyössä Kuntaliiton sekä muiden kumppanien kanssa.

- Tarkoitus on hyödyntää ja koota yhteen eri toimijoiden ja hankkeiden ydinosaamista, Jalonen sanoo.

Ohjelmassa on huomioitu kevään 2021 kuntavaalit. Valmennus tarjoaa työkalut tehokkaaseen ja tavoitteelliseen ilmastotyön starttiin heti uudella valtuustokaudella. Valmennuksen alkupuoli on suunnattu virkajohdolle ja jälkipuoli uuden kauden poliittiselle johdolle.  

Valmennuksen järjestämistä tukevat ympäristöministeriö, Sitra, Kuntarahoitus ja Kestävä Lahti -säätiö.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://kuntaliitto.fi/ilmava

Lisätietoja:

Miira Riipinen, ympäristöpäällikkö, p. 040 824 4401, miira.riipinen(a)kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!