Uusi julkaisu: Kaksi mallia järjestöyhteistyöhön

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnassa monien tahojen yhteinen tavoite. Kunta tukee järjestöjä tässä työssä ja toisaalta toteuttaa omaa strategiaansa järjestöjen avulla. Kuntaliitto on koonnut kahden pienen kunnan erilaiset mallit hyvinvointiyhteistyöhön yhteiseen julkaisuun, vinkiksi muillekin kunnille.

Utajärvellä toimii kunnan, järjestöjen ja yritysten yhteinen elinvoimaryhmä, joka kerää kuntalaisten näkemyksiä, osallistuu päätösten ennakkoarviointiin ja kehittää muun muassa mökkiläistoimintaa. Järjestöt ja kyläseurat keräävät tietoa toiminnastaan kunnalle hyvinvointikorteilla, jotka samalla toimivat avustusten pohjana.

Vaalan kunnan ikäkausiverkostot kokoavat aktiivisia kuntalaisia sekä järjestöjen ja yritysten edustajia suunnittelemaan yhteistyötä ja hyvinvoinnin edistämistä. Kunta kokoaa verkostojen esitysten pohjalta vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman, jota ikäkausiverkostot toteuttavat ja seuraavat.

Molemmissa kunnissa järjestöyhteistyö toimii vahvasti kuntastrategian toimeenpanossa. Vapaaehtoistyö on arvostettu ja näkyvä voimavara hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämisessä. Avustusjärjestelmän ja osallistavan budjetoinnin avulla järjestöt pääsevät käytännössä toteuttamaan kunnan hyvinvointisuunnitelmaa ja kuntalaisten tärkeiksi katsomia asioita.

Järjestöyhteistyö näkyy vielä hyvin vaihtelevasti kuntien strategioissa. Utajärven ja Vaalan kuntien malleja esittelevä julkaisu rohkaisee kaikkia kuntia kestävän kehityksen ja järjestöyhteistyön uusiin ratkaisuihin. Julkaisuun on koottu myös tuoretta taustamateriaalia hyvinvointityön edistämisestä.

”Yhdessä elinvoimaa - Kaksi mallia kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön” -julkaisu on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta

Tags