Valtion digitaalinen oppimisympäristö eOppiva kasvattaa suosiotaan

Valtiovarainministeriön rahoittama ja HAUS kehittämiskeskuksen ylläpitämä eOppiva on monipuolinen digitaalinen oppimisen ympäristö kaikille valtion työntekijöille ja virkamiehille. Vuonna 2018 käyttöön otettu eOppiva on kasvattanut suosiotaan johdonmukaisesti viimeisten kahden vuoden aikana.  

”Tällä hetkellä meillä on eOppivan piirissä jo kuusikymmentä prosenttia koko kohderyhmästä eli valtion henkilöstöstä. Käyttäjiä on siis reilut 40 000”, kertoo ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä. 

Mistä idea eOppivaan on saanut alkunsa? ”Taustalla on havainto työelämän jatkuvasta murroksesta ja muutoskyvykkyyden tärkeydestä”, Sarkio tarkentaa. ”Tämän päivän työntekijällä on mahdollisuus ja velvoite lisäkouluttautua jatkuvasti, mutta kasvokkain tapahtuviin koulutuksiin ei tahdo riittää enää aikaa. eOppiva vastaa tähän tarpeeseen helposti saatavilla olevilla, pedagogisesti hyvin valmistelluilla digiajan oppimiskokonaisuuksilla.” 

eOppivasta löytyy tällä hetkellä noin 250 koulutussisältöä valtion henkilöstölle. eOppiva on osittain avoin myös muiden organisaatioiden käyttäjille, ja näitä avoimia, ilmaisia koulutussisältöjä on tälläkin hetkellä useita kymmeniä myös esimerkiksi kuntakentälle. ”Oppimiskokonaisuuksissa on paljon sellaisia geneerisiä sisältöjä, jotka olisivat hyödyksi koko julkiselle sektorille, esimerkiksi esimiestyön ja etätyöskentelyn koulutukset, mutta toteutusmallista johtuen sisältöjä on voitu avata muille kuin valtion käyttäjille hyvin rajallisesti”, Sarkio lisää. ”Myös tietoturvasta löytää eOppivan kautta nopeasti lisäkoulutusta.” 

Digituki-taitoja eOppivasta 

Digituki ja palveluneuvonta kuuluu tänä päivänä yhä useamman kuntatyöntekijänkin tehtäviin. Jos kunta tarjoaa sähköisiä asiointipalveluja, sen velvollisuus on myös tarjota niiden käyttöön liittyvää tukea. Digitukea käsittelevä kurssi onkin yksi eOppivan kautta hyödynnettävistä aineistoista. ”Digituki – taitoja tuen antajalle” on julkaistu kaikille avoimena sekä suomen että ruotsin kielillä.  

Kuntien työntekijöiden lisäksi digituen kentällä toimii suuri joukko vapaaehtoisia. eOppivan koulutus antaa taitoja ihmisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä tuen antajan omien taitojen kehittämiseen. Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen kansallisena kehittäjänä. Uusia aineistoja digitukijoiden hyödyksi on viraston mukaan luvassa myös jatkossa. 

Ovatko kaikki suomalaiset virastot jo löytäneet eOppivan piiriin? ”Toivottavasti tieto eOppivan käytöstä on tavoittanut virastot laajalti”, Sarkio kertoo. ”Viimeistään siinä vaiheessa, kun virastojen käytössä olevia oppimisympäristön lisenssejä uusitaan, kannattaa tutustua eOppivan laajempiin hyödyntämisen mahdollisuuksiin.” 

Moodle-pohjaisen eOppivan kustannuksista ja koulutussisällöistä vastaa valtiovarainministeriö, ja HAUS toimii käytännössä toteuttajana. Valtion henkilöstölle tarkoitettuna, keskitetysti rahoitettuna kokonaisuutena oppimisympäristö on sen valtion käyttäjille maksuton. 

Mitä muita hyötyjä yhteisestä oppimisympäristöstä on valtakunnallisella tasolla? ”eOppiva mahdollistaa sen, että voimme saada tärkeiden koulutusten piiriin helposti kaikki koulutusta tarvitsevat valtion työntekijät. SAP-pohjaisen ratkaisun myötä löydämme ympäristöstä hyvin tiettyjä asiantuntijaryhmiä ja osaamme kohdentaa koulutusta”, Sarkio lisää. ”Pystymme myös seuraamaan koulutuksen kävijämääriä ja palautteita ja sen kautta kehittämään koulutusta tarpeiden mukaan.” 

Tagit