Vihreän ja digitaalisen siirtymän tapahduttava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

Euroopan alueiden komitean 140. täysistunto järjestettiin hybridinä 12.-14.10.2020. Alueiden komiteassa on 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Täysistunnossa hyväksyttiin alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenen, Keravan kaupunginvaltuuston jäsenen Anne Karjalaisen laatima lausunto aiheesta ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi”. Lausunnossa Karjalainen toteaa, että EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston – jonka avulla tuetaan vihreää siirtymää heikoimmassa asemassa olevilla alueilla – on oltava linjassa EU:n sosiaalisen pilarin kanssa. Karjalainen korostaa lausunnossaan, että Covid-19 pandemian elvytystoimenpiteillä on lisäksi puututtava ekologisen ja digitaalisen siirtymän sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tarvitaan oikeudenmukaiset työmarkkinat tulevaisuuden hiilineutraalissa taloudessa, joka perustuu ihmisarvoisiin työpaikkoihin, vahvaan sosiaaliturvaan ja työmahdollisuuksiin siellä, missä ihmiset asuvat.  Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit osallistui keskusteluun täysistunnossa.

Muita käsiteltyjä lausuntoja olivat mm.

  • Covid-19 pandemiaan liittyvä Euroopan elpymissuunnitelma
  • React-EU -paketti
  • Eurooppalainen ilmastosopimus
  • Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
  • Terveysuhkiin liittyvä EU:n hätämekanismi
  • Valkoinen kirja tekoälystä - eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen.
  • Euroopan digitaalisen tulevaisuuden strategia ja datastrategia

Kaiken kaikkiaan lokakuun täysistunnossa oli käsittelyssä 26 lausuntoa, joista useita Kuntaliiton asiantuntijat ovat kommentoineet. Kaikki täysistunnossa käsitellyt lausunnot löytyvät alueiden komitean lausuntohakusivuilta: https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion.

Lokakuun täysistunnossa julkistettiin myös ensimmäinen Euroopan alueiden komitean tuottama EU:n laajuinen alue- ja kuntabarometri. Barometri antaa tilannekatsauksen sosiaali-, talous- ja terveyskriisin vaikutuksista EU:n alueisiin ja kuntiin. Sen mukaan koronaviruspandemia vaikuttaa voimakkaasti valtiotasoa alempien hallintotasojen tuloihin sekä lisää myös sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta EU:n alueilla. Suomen osalta raportissa todetaan, että Länsi-Suomen maakunnat saattavat joutua kärsimään kriisin seurauksista muuta maata voimakkaammin. Arvio perustuu mm. työpaikkoihin riskialttiilla aloilla, riippuvuuteen kansainvälisestä kaupasta sekä pk-yritysten suureen osuuteen.

Täysistunnossa puhui myös komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka korosti alue- ja kuntatason roolia koronakriisistä elpymisessä. Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsen, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio korosti puheenvuorossaan, että EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien on nyt työskenneltävä yhdessä vihreämmän, reilumman ja paremman Euroopan puolesta.

Myös Saksan liittokansleri Angela Merkel puhui Euroopan alueiden komitealle 13. lokakuuta Euroopan unionin neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan maan johtajana. Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsen, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Satu Haapanen totesi keskustelussa, että "Elpymissuunnitelman ja vihreän kehityksen ohjelman on tuettava oikeudenmukaista siirtymää ja autettava Eurooppaa vastaamaan sekä koronapandemian että ilmastonmuutoksen muodostamiin haasteisiin. Saksalla on ratkaisevan tärkeä rooli auttaa Eurooppaa ottamaan johtava rooli ensimmäisenä ilmastoneutraalina maanosana.”

Täysistunnossa Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans korosti puheenvuorossaan alueiden komitean roolia komission ja Green Deal -toiminnan kannalta kanavana kaupunkien ja alueiden aktiviteetteihin.

Alueiden komitean seuraava täysistunto pidetään 8.-10.12.2020. Siellä hyväksyttävänä on mm. Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Markku Markkulan lausunto ”Ennalta varautumiseen perustuvan ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarjoamat mahdollisuudet ja synergiat kestävän kehityksen ja hyvän elämänlaadun edistämiseksi alueilla ja kunnissa – millaiset toimintapuitteet tätä varten tarvitaan?”. Lisäksi täysistunnossa käydään keskustelua EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin kanssa Brexitin vaikutuksista ja komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin kanssa komission vuoden 2021 työohjelmasta.

Lisätietoja

Anne Karjalainen, puh.  050 539 0744, karjalainen.m.anne(at)gmail.com

Markku Markkula, puh. 050 464 2455, markku.markkula(at)aalto.fi

Tagit