Vuoden ennakointiteko -palkinto myönnettiin Kuntaliitolle

ennakointi

Kuntaliitto on saanut vuoden ennakointiteko -palkinnon kunta-alan ennakointitoiminnan kartoittamisesta. Selvitys tuotti uraa-uurtavaa tietoa kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävästä ennakointityöstä, jota ei ole aiemmin juurikaan tutkittu.

Kartoittamalla alueellisen ja paikallisen tason tekijöitä, verkostoja, tavoitteita, erilaisia toimintamalleja, työkaluja ja niiden vaikuttavuutta saatiin piirrettyä ajantasainen kokonaiskuva ennakoinnin nykytilasta suomalaisissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Kartoituksen lopussa esitetään kuusi suositusta ennakointitoiminnan kehittämiseksi kunta-alalla.

Palkinnon myönsi Kansallista ennakointiverkostoa edustava asiantuntijaraati valtioneuvoston kansliasta, opetushallituksesta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Päijät-Hämeen liitosta.

Tutustu palkittuun työhön: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2050-kunta-ala-ennakoijana

Tagit