Yli 28 000 yksinyrittäjää hakenut koronatukea

Kunnat ovat vastaanottaneet yli 28 000 yksinyrittäjien koronatukihakemusta. Hakemuksista on käsitelty hieman yli 26 000 ja hyväksyttyjä hakemuksia on reilut 22 000.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kunnille tekemästä kyselystä, johon vastasi 192 kuntaa.

Hallitus on suunnannut yksinyrittäjien tukeen 250 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnissa on yksinyrittäjiä.

Kyselyn perusteella yksinyrittäjien tukeen varatusta avustuksesta on tähän mennessä myönnetty neljännes.

- Kuntiin tulleiden hakemusten määrä on loppukevään kuluessa vähentynyt. Vain viidessä prosentissa kunnista on käytetty vähintään puolet ministeriön myöntämästä avustuksesta, kertoo Alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen.

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista kertakorvausta, joka on tarkoitettu yrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Kuntaliitto toteutti kunnille 10.6.–13.6.2020 sähköisen kyselyn, johon vastasi 192 kuntaa eli 62 prosenttia. Vastausaktiivisuus vaihtelee alle 5 000 asukkaan kuntien 56 prosentista yli 100 000 asukkaan kaupunkien 67 prosenttiin. Kyselyyn vastanneissa kunnissa asuu yhteensä 4 miljoonaa asukasta eli 72 prosenttia maan väestöstä.

Lisätietoja:

Jarkko Huovinen, alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja, p. 040 531 6655, jarkko.huovinen(a)kuntaliitto.fi

Lisätietoja tuesta:

Kuntaliitto: kuntaliitto.fi/yksinyrittajienkoronatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus

 

Tagit