Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet: ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja työnjaosta on voitava sopia joustavasti maakunnan ja kuntien kesken

Kuntaliitto käsitteli 24.8.2020 yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden kanssa hallituksen sote-uudistuksen lakiesityksiä. Käsittelyssä yhteistoiminta-alueiden huomio kiinnittyi erityisesti ehdotettujen lakiluonnosten jäykkyyteen koskien sote-maakuntien ja kuntien yhteistyötä ja työnjakoa. Lakiluonnosten mukaan sote-maakunta ei voi ottaa hoitaakseen kunnalle määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä, eikä täten kunnilla ole mahdollisuutta sopia sote-maakunnan kanssa ympäristöterveydenhuollon siirrosta maakunnalle uudistuksen yhteydessä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita on tällä hetkellä 62 ja niistä noin kolmasosa on organisoituneena sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteyteen. Näiden sote-kuntayhtymissä toimivien ympäristöterveydenhuollon yksiköiden osalta lakiluonnosten mukainen uudistus todennäköisesti johtaisi nykyisen organisaation purkautumiseen ja siirtymiseen esimerkiksi isäntäkuntamalliin.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisen osalta alueelliset erot ovat suuria. Suurilla ja osin keskisuurilla kaupungeilla on omanlaisensa toimintaympäristö ja tältä osin on perusteltua, että ne voivat vastata itsenäisesti myös ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen onkin mahdollistettava toiminta edellä alueelliset erot huomioiden.

Tapaamiseen osallistuneiden näkemyksen mukaan lainsäädännön tulisi mahdollistaa kuntien ja sote-maakunnan tekemällä sopimuksella ympäristöterveydenhuollon järjestämisen siirtäminen sote-maakunnalle. Sopimisen tulisi olla mahdollista myös maakuntia pienempien ympäristöterveydenhuollon yksiköiden osalta, kuntien niin halutessa.

Tilaisuudessa oli mukana yhteensä 48 kuntien ympäristöterveydenhuollon edustajaa.

Tagit
Kaisa Mäntynen

Etunimi
Kaisa
Sukunimi
Mäntynen
Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2139
Kännykkä
+358 50 4777 549
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut. Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi. Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Karri Vainio

Etunimi
Karri
Sukunimi
Vainio
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2374
Kännykkä
+358 50 387 1620
Vastuualueet
  • Sote-rakenneuudistus
  • Sähköinen tiedonhallinta ja tietojärjestelmäratkaisut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili