Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet: ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja työnjaosta on voitava sopia joustavasti maakunnan ja kuntien kesken

Kuntaliitto käsitteli 24.8.2020 yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden kanssa hallituksen sote-uudistuksen lakiesityksiä. Käsittelyssä yhteistoiminta-alueiden huomio kiinnittyi erityisesti ehdotettujen lakiluonnosten jäykkyyteen koskien sote-maakuntien ja kuntien yhteistyötä ja työnjakoa. Lakiluonnosten mukaan sote-maakunta ei voi ottaa hoitaakseen kunnalle määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä, eikä täten kunnilla ole mahdollisuutta sopia sote-maakunnan kanssa ympäristöterveydenhuollon siirrosta maakunnalle uudistuksen yhteydessä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita on tällä hetkellä 62 ja niistä noin kolmasosa on organisoituneena sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteyteen. Näiden sote-kuntayhtymissä toimivien ympäristöterveydenhuollon yksiköiden osalta lakiluonnosten mukainen uudistus todennäköisesti johtaisi nykyisen organisaation purkautumiseen ja siirtymiseen esimerkiksi isäntäkuntamalliin.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisen osalta alueelliset erot ovat suuria. Suurilla ja osin keskisuurilla kaupungeilla on omanlaisensa toimintaympäristö ja tältä osin on perusteltua, että ne voivat vastata itsenäisesti myös ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen onkin mahdollistettava toiminta edellä alueelliset erot huomioiden.

Tapaamiseen osallistuneiden näkemyksen mukaan lainsäädännön tulisi mahdollistaa kuntien ja sote-maakunnan tekemällä sopimuksella ympäristöterveydenhuollon järjestämisen siirtäminen sote-maakunnalle. Sopimisen tulisi olla mahdollista myös maakuntia pienempien ympäristöterveydenhuollon yksiköiden osalta, kuntien niin halutessa.

Tilaisuudessa oli mukana yhteensä 48 kuntien ympäristöterveydenhuollon edustajaa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista