Asunnottomuuden poistaminen Euroopasta edellyttää asuntolähtöisiä ja paikallisista tarpeista lähteviä ratkaisuja

Euroopan alueiden komitean jäsenet hyväksyivät Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan Mikko Aaltosen laatiman lausunnon, jossa EU:n alueet ja kunnat vaativat Euroopan komissiolta enemmän tukea eri hallintotasoille asunnottomuuden kitkemiseksi Euroopasta vuoteen 2030 mennessä.

Lausunnossa paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli, kun kehitetään asuntolähtöistä lähestymistapaa ja oikeanalaisia ennaltaehkäiseviä toimia rakenteellisiin ja yksilöllisiin syihin puuttumiseksi.

Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen (vas/PES) edustaa Euroopan alueiden komiteaa asunnottomuuden torjumista käsittelevän eurooppalaisen foorumin johtoryhmässä.

Mitä lausunto sisältää?

Aaltosen valmistelemassa lausunnossa peräänkuulutetaan EU:n laajuista asunnottomuuden määritelmää.

Tämän lisäksi toivotaan, että foorumi helpottaisi valtioiden rajat ylittävää vaihtoa ja vastavuoroista oppimista, edistäisi EU:n rahoituksen saatavuutta ja rahoitusmahdollisuuksia, parantaisi tiedonkeruuta ja politiikan edistymisen seurantaa. Myös erilaisten lupaavien innovaatioiden kartoittaminen on keskeistä

Esimerkiksi asunto ensin -mallissa korostetaan, että asunnottomuuden poistaminen on nähtävä osana oikeanlaista ennaltaehkäisytoimien yhdistelmää, jolla puututaan myös työttömyyteen, köyhyyteen, huonoihin elinoloihin ja muihin ongelmiin ja johon kuuluu sosiaalisia toimia perheväkivallan ja riippuvuuksien torjumiseksi.

- Onnistuminen edellyttää kestäviä ja yksilöllisiä sosiaalitukipalveluja, jotta voidaan käsitellä asunnottomuutta aiheuttavia kysymyksiä. Paikallis- ja alueviranomaisilla tulee olla käytettävissä riittävä rahoitus ja mahdollisuus hyödyntää EU:n rahoitusta asunnottomuuden torjumiseksi, toteaa esittelijä Mikko Aaltonen.

- Tarvitsemme myös vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä kaupunkien ja paikallis- ja alueviranomaisten välille hyödyntämällä URBACT - ja Urban Innovative Actions -ohjelmien puitteissa tehtyä asunnottomuutta koskevaa työtä, Aaltonen jatkaa.

Asunto ensin -lähestymistavasta on saatu hyviä kokemuksia etenkin Suomesta.

Lue lisää:

Alueiden komitean uutinen

 

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 329 jäsentä ja 329 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai alueellaan.  

Alueiden komitean Suomen valtuuskunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Jäsenet edustavat kuntia, kaupunkeja ja maakuntia. Puheenjohtajana toimii  Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.